Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelinga

Avdelinga utreder og behandler pasienter innen nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye og har døgn, dag og poliklinisk drift. Virksomheten består både av planlagt kirurgi men også av en god del ø-hjelp som ofte innbefatter kirurgi. Se "Avdelinger" lenger nede på sida.

Pasienter som trenger vurdering eller operative inngrep innen nevrokirurgi blir alle ivaretatt ved UNN Tromsø. For øyesykdommer er det lokalsykehusfunksjoner i Harstad og regionsykehusfunksjoner i Tromsø. Øre-nese-hals har tilbud ved alle tre lokasjoner i UNN, bortsett fra kirurgiske inngrep som hovedsakelig utføres i Tromsø og noe i Harstad. 
 
Henviser sender eletronisk henvisning til enten fagområdet nevrokirurgi eller øre-nese-hals.
 
Avdelinga ivaretar både lokalsykehusfunksjon og regionsfunksjoner. Regionfunksjonene i alle tre fag er samlet i Tromsø. Avdelingen har nært samarbeid med mange enheter og faggrupper i UNN, og noen av pasientene møter fysioterapeuter i etterkant av inngrep. 
 
Avdelinga ivaretar utdanningsansvar innen nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyefaget for medisinerstudenter. De ivaretar også utdanningsansvaret for leger under utdanning i alle tre fagene, samt er praksisarena for sykepleierstudenter og sykepleiere i spesialisering.
 
Pasientopplæring, undervisning og deltagelse i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk utgjør også en del av virksomheten. Avdelinga har en betydelig forskningsaktivitet med egne studier samt deltagelse i nasjonale og internasjonale studier.

Kontakt

Telefon

Vaktrom:

77 62 70 61

Inntakskontor øre-nese-hals dagkirurgi

77 62 73 95

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67