Nevro, hud og revmatologisk sengepost, Tromsø

Sengeposten har 15 senger i D5.  Her tar vi imot pasienter til utredning og behandling av sykdommer innen nevrologi, hud og revmatologi som krever døgnkontinuerlig oppfølging. Noen pasienter bor på Pingvinhotellet mens de følges opp av sengeposten. Besøkstider mandag - søndag: kl 11-14 og 17-20

Ved slagenheten drives det akuttutredning og behandling, i tillegg til tidlig tverrfaglig rehabilitering. Mange faggrupper, som fysioterapeut, sykepleier, lege, ergoterapeut, logoped, ernæringsfysiolog og sosionom, deltar i den tverrfaglige rehabiliteringen. 

For flere andre sykdomsgrupper finnes det også tverrfaglige team som følger opp pasientene under innleggelse og hvor pasientene lett kan ta kontakt på telefon for å få råd og oppfølging når de er hjemme.  Per i dag har vi slike team for diagnosene MS, ALS og Parkinsons sykdom.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested


Fløy D, plan 5

Adresse

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Slik gjenkjenner du et hjerneslag

De vanligste symptomene på hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker. Ring 113 umiddelbart ved mistanke om hjerneslag – hvert sekund teller.
Les mer om hvordan du kjenner igjen et hjerneslag
En person som har på seg hjelm og holder armene ut