Områdegeriatri, Nord-Troms

Tjenesten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap.

Det tverrfaglige teamet består av lege, ergoterapeut, sykepleier i geriatri, fysioterapeut og logoped. Avdelingen har 6 døgnplasser.

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Denne modellen følges ved områdegeriatrien i Nord-Troms.

Inntaksområdet er i hovedsak Nord-Troms. For øvrige deler av Troms og Finnmark gjelder tilbudet primært innenfor afasi. Henvisninger skal komme fra leger på UNN, andre sykehus eller fastleger.

Områdegeriatrisk tjeneste Nord-Troms driver utadrettet virksomhet innen områdegeriatri, slag og afasi. Ved ambulering til kommunene i Nord-Troms tilbyr vi veiledning og oppfølging for pasient, pårørende og helsepersonell.

Kontakt

Slik finner du fram

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storslett

Sonjatunveien 21

​Sonjatun ligger rundt 500 meter opp Reisadalveien, fra avkjøringa fra E6 gjennom Storslett. 

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Det er fri tilgang til trådløst internett på Sonjatun. Nettverket heter «NordMobil»

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende utenfor hovedinngangen.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.