Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk er lokalisert i Tromsø, Narvik og Harstad. I Tromsø omfatter klinikken de indremedisinske fagfeltene endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, geriatri, nefrologi og infeksjonssykdommer, samt mikrobiologi og smittevern. I Harstad og Narvik er også hjertemedisin og lungemedisin inkludert i de generelle indremedisinske avdelingene.

Vi tilbyr behandling i nærområdet innen geriatri, rehabilitering og dialyse i samarbeid med kommunene Nordreisa og Lenvik. 

To kompetansesenter er en del av klinikken;

  • NORM (Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober)
  • K-Res (Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens).

Kontakt

Telefon

Sentralbord UNN

77 62 60 00

Klinikkrådgiver Vivi Pedersen

77 62 60 34

Postadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge
Medisinsk klinikk
Postboks 101
9038 Tromsø

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67