Fødestua, Sonjatun

Avdelingens drift baserer seg på Sonjatun-modellen som ivaretar en totalfunksjon for jordmortjeneste både i og utenfor institusjon. Dette innebærer kommunejordmortjeneste, bistand ved fødsel og oppfølging i barseltiden, polikliniske kontroller, ledsagerfunksjon, kvinnehelse og prevensjonsveiledning.

Sonjatun Fødestue dekker de fire Nord-Troms kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy med døgnkontinuerlig vaktberedskap. Friske kvinner som ønsker det, og som har et normalt svangerskap kan føde på fødestua. Og de som føder i Tromsø tilbys barselopphold her.


Jordmor har kontordag i kommunene, tirsdager i Nordreisa, onsdager i partallsuker i Kvænangen, onsdager i oddetallsuker i Kåfjord og torsdager på Skjervøy. Jordmorkontroller og kvinnehelse tilbys også andre dager på fødestua.

Kontakt

Fødestue

Døgnbemannet

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sonjatunveien 21

Vi har ikke fast besøkstid eller hvilketid. 

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storslett

Sonjatunveien 21

​Sonjatun ligger rundt 500 meter opp Reisadalveien, fra avkjøringa fra E6 gjennom Storslett. 

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Det er fri tilgang til trådløst internett på Sonjatun. Nettverket heter «NordMobil»

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende utenfor hovedinngangen.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Fødselsforberedende filmer

Har du spørsmål rundt barseltid og fødsel? Da kan disse filmene være til god nytte.
Se filmene her
Illustrasjon gravid kvinne

Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg