Medisinsk genetisk laboratorium

Laboratoriet utfører DNA- og kromosomundersøkelser for å diagnostisere, vurdere risiko for sykdom eller påvise bærertilstander for genetisk sykdom. Det utføres undersøkelser på blod-, hud- og fostervannsprøver. Vi er akkreditert etter ISO 15189.

 

Gentesting er lovregulert
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi med mer (bioteknologiloven) skiller mellom gentesting av syke (diagnostisk test) og friske (prediktiv test) personer, og setter spesielt sterke begrensninger på gentesting av barn.

Diagnostisk test
Syke personer eller personer med symptomer eller funn som tyder på at de har en spesiell tilstand, kan diagnostisk testes for gen- eller kromosomfeil. Her behandles DNA undersøkelser som all annen medisinsk testing med et diagnostisk formål.

Prediktiv test
Friske personer skal etter loven ha omfattende genetisk veiledning før testing og gi skriftlig samtykke til gentesting. Før veiledning henvises pasienten til nærmeste genetisk avdeling. Det skal ikke gjøres prediktiv testing av barn som er under 16 år med mindre det å oppdage en genfeil i barnealder vil få klare (og positive) medisinske konsekvenser (for eksempel at man kan forhindre eller lindre sykdom og sykelighet).

Kontakt

Telefon

Medisinsk nødtelefon

113

Slik finner du fram

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67