Barn og unge

Spiseforstyrrelser: tilbud om konsultasjonstid for fagpersoner

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge gir ukentlig tilbud om konsultasjon for fagpersoner som arbeider med barn og unge med spiseforstyrrelser i Helse-Nord regionen.

Konsultasjonstid spiseforstyrrelser
Med fagpersoner i regionen menes i denne sammenheng fortrinnsvis BUP-behandlere innen Helse Nord, men også andre fagpersoner i pasientens behandlingsnettverk kan ta kontakt. 

Aktuelle saker kan for eksempel være problemstillinger behandleren står overfor:

  • kliniske/diagnostiske vurderinger
  • behandlingstiltak
  • spørsmål om behov for innleggelse/nytte
  • spørsmål relatert til behandlingstilbudet
  • andre praktiske spørsmål vedrørende RSS
​ 

Praktisk gjennomføring

RSS har fast konsultasjonstid hver torsdag mellom klokken 10:30 – 11:30
Konsultasjonen foregår via Teams. Dersom ønskelig kan konsultasjonen tas over vanlig telefon. Konsultasjonen kan også foregå i direkte møte med RSS i våre lokaler, forutsatt at den som søker konsultasjon møter her.

Innmelding av saker fra fagpersoner

Saker som ønskes tatt opp må først meldes til kontakt med rådgiver  Klaus Svartdal Færevaag.
Frist: Senest mandag samme uke som ønsket konsultasjon
Vi har behov for en kort beskrivelse av problemstilling. 
 
Ved bruk av e-post, unngå å legge ved pasientopplysninger eller andre opplysninger som kan føre til gjenkjennelse av sak eller person. Ta i betraktning at det er små forhold i vår region.​
Ved første henvendelse, oppgi følgende:
  1. ​Hvem du er og hvor du henvender deg fra. Kontaktinformasjonen må inneholde e-post og telefonnummer direkte til den som henvender seg
  2.  Ønsket dato for konsultasjon
  3. Telefonnummer som kan benyttes under konsultasjonen i tilfelle oppkoblingsproblemer (fortrinnsvis mobil) 
Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) vil ta kontakt for å gjøre endelig avtale om tid. Konsultasjonen blir et møte mellom deg/dere som innmeldende instans og den eller de fagpersoner fra RSS som er mest hensiktsmessig i forhold til forespørselen. 
Sist oppdatert 22.05.2024