Person som holder i et kort som viser symboler for kjønnsinkongruens

Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKi)

Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Nord-Norge tilbyr utredning, behandling og oppfølging for personer opp til 23 år som opplever kjønnsinkongruens.

Kjønnsinkongruens er en tilstand hvor egen kjønnsidentitet skiller seg fra tildelt kjønn ved fødsel. Tilstanden kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten og i voksen alder. Kjønnsinkongruens kan ofte føre til et ønske om behandling for å leve og bli akseptert som det opplevde kjønnet. Det kan skje ved hjelp av hormonbehandling, kirurgi eller annen helsehjelp.

Vi tilbyr individuelle samtaler og rådgivning til personer under 23 år som definerer seg både i og utenfor samfunnets tokjønnsmodell, og som har et hjelpebehov i forbindelse med sin kjønnsidentitet. Vi tar også imot personer som har gjennomgått hormonell og/eller kirurgisk behandling ved NBTK. 

Senteret består av en sexologisk rådgiver og koordinator. 

Fastlegen, annen spesialisthelsetjeneste eller privatpraktiserende avtalespesialist kan henvise personer til regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKi). Henvisninger sendes til Psykisk helsevern for barn og unge, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, eller til postadressen nederst på siden.

Henvisningen bør bl.a. inneholde opplysninger om

  • opplevd kjønnsidentitet
  • livssituasjon
  • evt. helseplager (fysisk og/eller psykisk)
  • varighet av kjønnsinkongruens
  • hvor en evt. befinner seg i prosessen med kjønnsbekreftende behandling
  • hvilke ønsker og forventninger pasienten har til kontakten med RSKi.

Vi bygger vår tilnærming på minoritetsstressmodellen, Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens og WPATH Standards of care (8. utgave).

Vi vil i samarbeid med pasienten kartlegge behov for utredning og eventuell behandling, og utforske kjønnsidentitet. Diagnostikken hviler på kjønnsidentitetshistorie, drivkraften bak ønsket om behandling og hvordan denne kan forstås.

Behandling

Hvilken behandling som tilbys, skal basere seg på en individuell vurdering og ut fra pasientens ønsker og behov. Dette kan være behandling i gruppe- og individuelt, nettverks- og familiesamtaler, utprøving og rekvisisjon av hjelpemidler, sexologisk rådgivning og rådgivning om endring av juridisk kjønn. 

Hormonell eller kirurgisk kjønnsbekreftende behandling tilbys per i dag ikke ved regionalt senter for kjønnsinkongruens. Denne behandlingen gis ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Regionalt senter kan bistå i prosessen med henvisning og oppfølging til pasienter som er under utredning og behandling ved NBTK. 

Veiledning og samarbeid

RSKi gir veiledning til pårørende og helsearbeidere om pasienter med kjønnsinkongruens og tilbyr nettverksarbeid og undervisning.

Senteret samarbeider med Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, bruker- og interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og kommunehelsetjenesten i regionen.

Kontakt

Telefon

Koordinator

77 75 46 41

Sentralbord

77 75 57 00
08.00-15.00

Postadresse

RSKi Nord
Postboks 100
9038 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvend deg i ekspedisjonen i første etasje i BUPA-bygget. Det er en gul og lilla bygning på øversiden av sykehuset

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Bussholdeplassen ved sykehuset ligger om lag 300 meter nedenfor BUPA (Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling), hvor RSS har sine lokaler. Bygget kalles også BRUS-bygget, slik det framgår av kartet nedenfor. Når du står på bussholdeplassen må du gå oppover, mot vest, forbi PET-senteret, som er  et stort grønt bygg ved bussholdeplassen. Deretter passerer du parkeringsplassene til sykehuset på begge sider av veien, og på høyre hånd kan du etterhvert se det blå, grønne og gule BUPA-bygget. Inngangen ligger midt på bygget. RSS sine lokaler er i tredje etasje i den blå delen av bygningen. Spør i resepsjonen i første etasje, dersom du trenger hjelp.

Med flybuss
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Bussholdeplassen ved sykehuset ligger om lag 300 meter nedenfor BUPA (Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling), hvor RSS har sine lokaler. Når du står på bussholdeplassen må du gå oppover, mot vest, forbi PET-senteret, som er  et stort grønt bygg ved bussholdeplassen. Deretter passerer du parkeringsplassene til sykehuset på begge sider av veien, og på høyre hånd kan du etterhvert se det blå, grønne og gule BUPA-bygget. Inngangen ligger midt på bygget. RSS ligger i tredje etasje i den blå delen av bygningen. Spør i resepsjonen i første etasje, dersom du trenger hjelp.


Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen på BUPA, hvor RSS ligger. Adressen er Hansine Hansens vei 92.

Med privatbil
Parkering ovenfor hovedsykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Avgiftsbelagt parkering.
På høyre hånd, ovenfor parkeringsområdet kan du se det blå, grønne og gule bygget hvor RSS har sine lokaler i 3.etasje. Inngangen ligger midt på bygget i første etasje. Spør i resepsjonen i første etasje, dersom du trenger hjelp.

Kart
 

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares.