Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken tilbyr barn og ungdom opp til 18 år utredning og behandling innen barnemedisin, psykisk helsevern og habilitering. Medisinsk genetisk avdeling er organisert i klinikken som en egen avdeling og tilbyr utredning og genetisk veiledning til barn og voksne.

Barne- og ungdomsklinikken består av fire avdelinger 

  • Barne- og ungdomsavdelingen
  • Habilitering for barn og unge
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
  • Medisinsk genetisk avdeling

Pengegaver til Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken får ofte spørsmål fra privatpersoner, lag og foreninger som ønsker å gi pengegave til pasientene. I utgangspunktet ønsker vi at gaven gis til barn og ungdom uavhengig av avdeling og sykdom. Klinikkledelsen vil sørge for at gavene brukes til beste for  pasientene våre.

Pengegaver kan overføres til bankkonto 1503 27 08509 og merkes med 171430 og prosjekt 17047. 
Merk  innbetalingen med givers navn/navn på lag eller forening, adresse og gjerne bakgrunnen for bidraget.
 
Hvis du ønsker at din gave skal brukes til noe spesielt, ta kontakt. 

Spørsmål om gavekontoen kan rettes til

Klinikkrådgiver Shalini M. Johansen , telefon 94 36 55 91

På dette sykehuset kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Gaver

Dersom du har lyst til å støtte Sykehusklovnenes arbeid med barna på sykehuset, kan du se mer her: https://www.sykehusklovnene.no/innsamlingskanaler/

Innbetalinger kan øremerkes sykehuset og betales til

konto: 1503 03 54769

Sykehusklovnene

c/o Sentralen

Postboks 183 Sentrum

0102 Oslo

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg