En bygning med et snødekt fjell i bakgrunnen

Longyearbyen sykehus

Sykehuset i Longyearbyen er et akuttmedisinsk beredskapssykehus. I motsetning til sykehus på fastlandet yter sykehuset både primær- og spesialisthelsetjenester. På dagtid er Longyearbyen sykehus legekontor for svalbardinnbyggerne. I tillegg sørger sykehuset for helsetjenester til alle som ferdes på og rundt øygruppa og de tilstøtende havområdene i Barentshavet.

Når du oppholder deg på Svalbard, er det flere ting som fungerer annerledes enn på fastlandet. Dette gjelder også helsetjenester. 

På Svalbard har du kun et begrenset helsetilbud. 

Vi tilbyr:

 • Legetime.
 • Øyeblikkelig hjelp.
 • Akutte tilstander som ikke kan behandles overføres til UNN Tromsø eller annet aktuelt sykehus på fastlandet.
 • Av kirurgi tilbys kun livreddende stabilisering før overføring til fastlandet. Dette forutsetter tilgjengelig kirurg.
 • Tannlegetime. I tillegg er tannpleier tilstede 2-4 ganger i året og kjeveortoped 3-5 ganger i året.
 • Helsestasjon. Jordmor har ansvar for oppfølging av gravide og barn under skolepliktig alder. Helsesykepleier har oppfølging av skolebarn.
 • Fysioterapi.
 • Vanlig røntgen.
 • Gipsing ved bruddskader som ikke krever kirurgiske inngrep. 

Sykehuset kan ikke utstede alle typer helseattester (f.eks. dykkerattest, isbjørnvakt, guide), men hjelper med enkelte attester som er jobbrelaterte, f.eks. kjøreseddel.

Longyearbyen sykehus har færre tjenester enn øvrige norske sykehus

Vær særlig oppmerksom på følgende:

 • Ingen psykolog.
 • Ingen fødestue.
 • Ingen CT eller MR.
 • Begrenset mulighet for medisinsk utredning (vi har tilsvarende det du kan få hos fastlege/ legevakt på fastlandet.)
 • Ingen planlagte operasjoner.
 • Overføring av akuttpasienter til fastlandet med ambulansefly avhenger av vær og ledige fly. 

Norske statsborgere:

Er automatisk medlem av Folketrygden og har fulle rettigheter i velferdssystemet. 

 • Betaler ordinær egenandel. Oversikt over egenandeler finner du på helsenorge.no
 • Har ordinære frikortrettigheter. (Oppnådd frikort hos HELFO gjelder også på Svalbard.)
 • Har ordinære rettigheter via Pasientreiser: Reise kost, og losji dekkes etter statens satser.
 • Har rett til henvisning til fastlandet for helsetjenester som ikke tilbys på Svalbard. 

Ikke-norske statsborgere med norsk arbeidsgiver:

 • Betaler ordinær egenandel som nevnt ovenfor.
 • Har ordinære rettigheter via Pasientreiser som nevnt ovenfor. 

Turister og ikke-norske statsborgere uten norsk arbeidsgiver. 

Må betale for konsultasjonen/tjenesten i sin helhet. (Dette gjelder f.eks. selvstendig næringsdrivende fastboende uten norsk pass.)


NB! Vær oppmerksom på at Svalbard er utenfor Schengen noe som kan innebære at europeisk reiseforsikring ikke dekker utgiftene på samme nivå som på fastlands-Norge. 

Man defineres som fastboende på Svalbard når man er innmeldt i folkeregisteret på Svalbard med planlagt opphold lenger enn seks måneder. 

Man ansees som besøkende dersom oppholdet er kortere enn seks måneder.

Longyearbyen sykehus har pr. 2023 22 årsverk, hvorav fire leger og seks spesialsykepleiere. Ved sykehuset er det også fysioterapeut/manuellterapeut, helsesykepleier, jordmor og tannlege. Optiker er tilstede to ganger i året. 

Sykehuset har seks senger, hvorav én intensivseng med respiratormulighet og én sengeplass for isolasjon ved smittsom sykdom. Sykehuset har kun inneliggende pasienter ved akutte hendelser/øyeblikkelig hjelp.

Sykehuset har døgnkontinuerlig akuttberedskap med vaktteam bestående av lege, anestesisykepleier og operasjonssykepleier. 

 

Kontakt

Telefon

Medisinsk nødtelefon

113

Timebestilling

79 02 42 00
Mandag til fredag fra kl. 09- 15 (pause 12-13)

Jordmor/helsesykepleier (0 - 5 år)

79 02 42 20
Mandag til fredag kl 09:00 - 15:00

Helsesykepleier (6 - 20år)

79 02 42 21
Mandag og fredag

Mobil Helsesykepleier (6 - 20 år)

468 53 791
Alle dager

Tannlege

79 02 42 30
Mandag til fredag kl.08:30 - 15:00

Fysioterapeut / manuellterapeut

79 02 42 26
Mandag til fredag kl.08:30 - 15:00

Postadresse

Postboks 314
9171 Longyearbyen

Slik finner du fram

Longyearbyen sykehus ligger mellom Kulturhuset og Radisson Blu. Sykehuset ligger i sentrum av Longyearbyen med lett adkomst til fots eller med bil. Det er parkeringsplasser utenfor sykehuset.

Adressen er vei 506-4.

Kart

Praktisk informasjon

Det er parkeringsplass på sykehusets vestside mot hovedveien, men man kan også benytte Kulturhusets parkeringsplass med innkjøring fra Hilmar Rekstens vei. Det er gratis parkering.

Kart (Google).

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Nyheter