AMK Tromsø

AMK Tromsø har ansvar for medisinsk nødtelefon 113 i hele Troms og deler av Nordland ned til den nordlige delen av Tysfjord. Flykoordineringssentralen (FKS), som eies av Luftambulansetjenesten HF, er samlokalisert med AMK. FKS har ansvar for koordinering av luftambulansefly i hele Norge. Våre spesialopplærte ambulansearbeidere og sykepleiere svarer telefonen og sender ambulanse, lege og luftambulanse avhengig av alvorlighetsgrad og omfang.

Kontakt

Medisinsk nødtelefon

Slik finner du fram

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67