Ambulanseavdelingen

Ambulanseavdelingen i UNN har 46 bilambulanser, fem helsetransportbiler og fire ambulansebåter. Vi dekker et vidstrakt område på omtrent 52 mil, mellom Kjøpsvik i Tysfjord kommune i sør til Kvænangen kommune i nord. UNN har 31 ambulansestasjoner.

I 2019 utførte tjenesten 33 091 ambulansebiloppdrag og kjørte 2 187 758 kilometer, med 66 kilometer i gjennomsnitt per oppdrag. For båtambulanse var tallene 194 oppdrag med 6 893 kilometer med et gjennomsnitt på 35 kilometer.

Hastegrad for oppdragene fordeler seg for 2019 på følgende måte:

 • 34 prosent akuttoppdrag
 • 37 prosent hasteoppdrag
 • 29 prosent vanlige oppdrag

Antall stillingshjemler er 310, hvorav 270 i turnus. Tjenesten har også 30 lærlinger. Totalt med fast ansatte og vikarer er det rundt 400 personer tilgjengelig i organisasjonen. Ambulansestasjonene har varierende grad av vaktordninger, fra full kasernering og tilstedevakt til de med tilstedevakt noen timer pr dag og hjemmevakt resten av døgnet.

Helsetransportbilene benyttes av ambulansepersonell ved oppdrag med ambulansebåt til øyer uten døgnkontinuerlig fergetilbud. 

Sende regning for ledsagelse av lege i ambulanse?

Regningsskjema for ledsagelse av lege i ambulanse

Til legevaktsleger som yter bistand ved ambulansetransport
 
Bestille ambulansetransport for utenlandske pasienter ved forsikringsoppdrag? 

Ambulanseseksjon 1 har stasjoner i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

Seksjonsleder: Trond Are Pedersen, Tlf. 974 700 01.

 

Kvænangen
Ambulansetjenesten i Kvænangen har en døgnambulanse med tilstedevakt, bemannet av åtte ansatte. Tjenesten har stasjoneringssted i Burfjord, like ved siden av Gargo sykehjem og kommunehuset. Tjenesten har kanskje landets lengste vei til sykehus med sine over 300 kilometer.

Kåfjord
Ambulansetjenesten i Kåfjord har en døgnambulanse og en dagambulanse som er betjent av ni fast ansatte, de aller fleste med fagbrev. I tillegg har tjenesten en lærling. Fra stasjonen til ytterkantene av kommunen er det 40 – 50 kilometer. Stasjonen ligger i Kåfjorddalsveien 19.

Nordreisa
Ambulansetjenesten i Nordreisa har to døgnbiler som er betjent av 14 fast ansatte. I tillegg har tjenesten lærlinger. Fra stasjonen til ytterkantene av kommunen er det rundt 50 kilometer.

Skjervøy
Ambulansetjenesten på Skjervøy har en døgnambulanse med tilstedevakt, bemannet av åtte ansatte. Har ny ambulansestasjon like ved helsesenteret på Skjervøy. Pasientene blir i hovedsak kjørt til Universitetssykehuset i Tromsø, en distanse på omtrent 250 kilometer.

Ambulanseseksjon 2 har stasjoner på Lyngseidet, i Mestervik, Storfjord, Nordkjosbotn og Sør-Lenangen.

Seksjonsleder: Aud Iversen, telefon 97 47 00 02 eller 77 72 31 42

 

Lyngseidet
Ambulansetjenesten ligger i Kjosveien 18 på Lyngseidet, bare et steinkast fra akuttmottaket på Lyngen legekontor.

Mestervik
Ambulansetjenesten på Meistervik består av en døgnbil som er betjent av seks ansatte. Ambulansen er stasjonert ved siden av Malangstun alders- og sykehjem og legekontoret på Meistervik. Vi dekker deler av Storsteinnes, Tennes, Middagsbukt, Furudalen og hele Malangshalvøya.
Avstand fra Meistervik til UNN Tromsø er omtrent 12 mil via Nordkjosbotn og 7 via Vikran og Larseng.

Storfjord
Ambulansetjenesten er lokalisert i Skibotn, i samme bygg som lensmannen. Avstanden fra Skibotn til Tromsø er omtrent 120 kilometer. Legekontoret ligger på Oteren, 29 kilometer fra Skibotn. Ambulansen i Storfjord er også nærmeste ambulanse til tettstedet Kilpisjärvi i Finland.

Nordkjosbotn
Ambulansetjenesten er lokalisert på Sjøvollan og ligger rett ved E8 til Tromsø. Tjenesten har to ambulanser i døgnkontinuerlig drift og det er 14 faste ansatte som jobber i turnus. I tillegg har tjenesten lærlinger. I tillegg dekker vi området Lakselvbukt og Jøvik i Tromsø Kommune.

Telefon 77 72 81 10

Sør-Lenangen
Stasjonen i Sør-Lenangen har seks ambulansearbeidere som går i turnus. Stasjonen ligger sentralt i forhold til omsorgssenter, helsesenter, skole, barnehage, industri og Nord-Lenangen, der det bor mest folk i ytre del av Lyngenhalvøya.

 

Seksjonsleder: Svein Hovde, telefon 97 47 00 03. Kontorsted: Infanteriveien 13.

Bardu
Ambulansestasjonen i Bardu ligger sentralt i kommunesenteret Setermoen. Stasjonen er plassert nært brannvesen og politi, og 500 meter fra den interkommunale legevakten på helsesenteret, hvor kommunes legekontor også er plassert. 

Bardu kommune har ca 4000 innbyggere. 

Stasjonen har syv faste ambulansearbeidere og en lærling, og er også praksisplass for paramedisinstudenter fra UIT. Stasjonen har tilstedevakt og disponerer én bil.

UNN Ambulanse Bardu
Infanteriveien 13
9360 Bardu 
Stasjonskoordinator: Grete Øverås Fossberg.
Bilde av ambulansestasjonen i Bardu.

Ambulansestasjonen i Bardu ligger på Setermoen.

Salangen

Ambulansestasjonen i Salangen/Lavangen ligger på Sjøvegan, som er administrasjonssenteret i Salangen Kommune. Stasjonen er plassert i et tilbygg til helsesenteret på Sjøvegan.

Kommunene Salangen/Lavangen har va. 3300 innbyggere, og grenser til Ibestad, Dyrøy, Bardu og Gratangen. Avstand til sykehus: UNN Narvik 85 km, UNN Harstad 150 km, UNN Tromsø 200 km. 

Stasjonen i Salangen har 11 ambulansearbeidere og en lærling. Tjenesten har to biler - en dagbil og en døgnbil. Stasjonen har tilstedevakt og disponerer to biler - en som kjører kun dagtid, og en som kjører hele døgnet. 

UNN Ambulanse Salangen helsesenter
Helsesenterveien 2
9350 Sjøvegan
Stasjonskoordinator: Monica E. Rindal.

Andslimoen
Ambulansestasjonen ligger sentralt plassert på Andslimoen, og har kort utrykningstid til de største befolkningssentrene. 

Målselv kommune har ca. 6600 innbyggere, og ligger på veien mellom Tromsø og Narvik. 

Stasjonen har syv ambulansearbeidere og en lærling, og er praksisplass for paramedisinstudenter fra UIT. Stasjonen har tilstedevakt og disponerer en bil. 
 
UNN Ambulanse Andslimoen
Sameskoleveien 9
Andslimoen
9325 Bardufoss 
Stasjonskoordinator: Bjørn- Kåre Brevik.

Rundhaug

Ambulansestasjonen ligger på Rundhaug, som er et lite tettsted i Målselv kommune. 

Stasjonen har seks ambulansearbeidere og en lærling. 

UNN Ambulanse Rundhaug
Mellombygdveien 2017 B
9336 Rundhaug
Stasjonskoordinator: Line Engvoll

Ambulanseseksjon 4 har stasjoner i Dyrøy, Lenvik, Torsken, Berg og Tranøy.

Seksjonsleder: Knut Sæbbe, telefon 97 47 00 04 eller 77 75 44 53


Dyrøy
Ambulansetjenesten er lokalisert ved siden av legevakta på Dyrøytunet. Stasjonen har seks ansatte og en døgnambulanse. Stasjonen har som primærområde Dyrøy og deler av Sørreisa men er den stasjonen som er nærmest Finnsnes. Vi utfører derfor en del oppdrag der også.

Finnsnes
Ambulansestasjonen i Lenvik er lokalisert i Helsesenterveien 34 på Finnsnes ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) og den interkommunale legevakten. Tjenesten har tre døgnbiler med 28 fast ansatte og fire lærlinger. Lenvik tjenesten bemanner en døgnbil i Torsken.

Telefon 77 75 44 54, 77 75 44 50, 77 75 44 53

Torsken
Ambulansestasjonen ligger i Gryllefjord.

Berg
Ambulansestasjonen ligger i Ersfjord.

Tranøy
Stasjonen ligger på Stonglandseidet, omtrent 300 meter fra legekontoret. Det er leger på kontoret to til tre dager i uka mellom klokka 8-16. Etter den tid må ambulansen kjøre til Silsand som er rundt 45 kilometer unna. Fra ytterpunkt Skrolsvik tar det omtrent 3 timer og 15 minutter å kjøre 480 kilometer til UNN Tromsø.

 

Ambulanseseksjon 5 har stasjoner i Tromsø, på Hansnes og på Vannvåg.

Seksjonsleder: Lasse Rene Evensen, telefon 99 79 68 28 eller 77 62 81 08

 

Tromsø
Ambulansestasjonen i Tromsø er plassert nedenfor den kommunale legevakta og UNN Tromsø og Universitetet.

Telefon 77 62 81 06

Hansnes
Ambulansestasjonen ligger på Slettmobakken 2 omtrent 200 meter fra legesenteret på Hansnes og rundt 65 kilometer fra UNN Tromsø. Befolkningen rundt stasjonen er bosatt på de største øyene, som gjør at legebåten/ambulanseskyssbåten i stor grad må benyttes for å nå befolkningen.

Vannvåg
Ambulansestasjonen ligger på Vannvåg.

Ambulanseseksjon 6 har stasjoner i Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen og i Bjerkvik.

Seksjonsleder: Børre Berglund, telefon 97 47 00 06

 

Tysfjord
Tysfjord har egen ambulansebåt som bemannes av bilambulansepersonell ved sykeoppdrag rundt om i fjordene, for eksempel Musken, Storå og indre eller ytre del av Tysfjord. Avstanden til nærmeste sykehus og Narvik by er omtrent 100 kilometer. Kjøretiden er rundt 1,5 time. Ambulansestasjonen ligger på Prestegårdstunet 1 i Kjøpsvik, i samme bygg som legekontoret og legevakta.

Ballangen
Ambulansestasjonen ligger i Kirkeveien 2 i samme bygg som legekontoret i Ballangen, og vi har et nært og bra samarbeid med kommunehelsetjenesten. Avstanden til sykehuset i Narvik er fem mil, og fra ytterkanten av kommunen rundt 10 mil. Vi dekker også en del av Tysfjord kommune, mot fergeleie på Skarberget.

Narvik
Ambulansestasjonen er lokalisert i eget bygg i Sykehusveien ved sykehuset i Narvik, ved siden av ambulanseinngangen. Vi er totalt 17 ansatte og har normalt også fire lærlinger.

Telefon: 48 13 08 56

Gratangen
Ambulansestasjonen i Gratangen ligger i Gratangsbotn. De fleste turene kjører vi til Narvik, men vi har også oppdrag til Harstad og Tromsø.

Bjerkvik
Ved ambulansestasjonen i Bjerkvik er det fem fast ansatte. Stasjonen ligger i samme bygg som brannstasjonen i Salomons vei 29 midt i Bjerkvik, litt nord for selve sentrum.

Ambulanseseksjon 7 har stasjoner i Harstad, Skånland, Ibestad, Lødingen og Bjarkøy.

Seksjonsleder:  Svein Harald Høgmo, telefon 974 70009

Harstad
Ambulansestasjonen ligger i Sykehusstien 4, ved sykehuset i Harstad. Telefon 77 01 50 90

Ambulansetjenesten i Harstad består av to ambulanser som har vakt hele døgnet, og en ambulanse som har vakt på dagtid. Stasjonen har 20 fast ansatte ambulansearbeidere samt lærlinger. Det kjørers ca 4000 ambulanseoppdrag pr år. Administrasjonen for ambulanseseksjonen har kontorer på stasjonen. Flott stasjon ble åpnet i 2019

   
Ambulansestasjonen i Harstad. Fotograf: Leif Bendiksen

Ambulansestasjonen i Harstad. Fotograf: Leif Bendiksen

Evenskjer

Evenes og Tjeldsund kommuner ligger ved fylkesgrensen. Kommunene har 5650 innbyggere

Ambulansetjenesten på ETS består av 1 døgnbil og 1 dagbil(hverdager 0800-1635). Stasjonen har 10 faste ansatte og lærlinger.

Tjeldsund kommune har lokalt legekontor og  legevaktsamarbeid.

Pasienter fra Evenes/Tjeldsund som overføres til høyere omsorgsnivå, blir nesten uten unntak sendt til Harstad.

Avstanden fra Evenskjer til UNN Harstad sykehus er ca 32 km. Nærmeste bilambulanse er stasjonert i Harstad kommune. Luftambulansens helikopter på Evenes er blitt et meget godt supplement til tjenesten

UNN Ambulanse Skånland (ETS)
Økonorbygget
9440 Evenskjer

Stasjonskoordinator Bjørn Leiknes

Ibestad

Ibestad kommune ligger i Sør-Troms og har vel 1 400 innbyggere. Hoveddelen av privat sysselsetting er innenfor primærnæringene landbruk, fiske og sjømatproduksjon. Kommunen består av to øyer, Andørja – Nord-Europas fjellrikeste øy i forhold til størrelsen og Rolla – Norges vannrikeste øy i forhold til størrelsen. Øyene er bundet sammen av den 3398 meter lange Ibestad-tunnelen.

Ambulansetjenesten i Ibestad har en/1 døgnbilambulanse. Tjenesten har 7 ansatte. Ambulansetjenesten i Ibestad flyttet inn i helt nytt bygg sommeren 2014. Stasjonen er lokalisert ca 300 meter fra kommunesenteret Hamnvik og legekontor/helsesenter. Ibestad er tilknyttet Bardu interkommunale legevakt. Pasienter fra Ibestad som overføres til høyere omsorgsnivå, blir nesten uten unntak sendt til Harstad. 

Ibestad har fergeforbindelse mot Harstad (45 min) og fastlandsforbindelse mot Salangen kommune.  Nærmeste bilambulanse er stasjonert på Sjøvegan/Salangen kommune – ca 45 km fra ambulansestasjonen i Ibestad. Luftambulansens helikopter på Evenes er blitt et meget godt supplement til tjenesten. 

UNN Ambulanse Ibestad
9450 Hamnvik

Stasjonskoordinater; Jim Kristiansen

Lødingen

Kommunen ligger i Nordland fylke. Kommunen ligger på Hinnøya, og grenser mot Tjeldsund, Kvæfjord og Hadsel kommuner. Kommunen har ca 1650 innbyggere.

Ambulansetjenesten i Lødingen har en døgnambulanse og en dagambulanse (hverdager 08-16). Tjenesten har 9 fast ansatte.

Lødingen kommune har lokalt legekontor som er betjent hverdager 08-20. Lødingen er tilknyttet Harstad interkommunale legevakt.

Pasienter fra Lødingen som overføres til høyere omsorgsnivå, blir nesten uten unntak sendt til Harstad. 

Det forekommer lange turer på mellom 5-7 timer dersom vi må helt i ytterkanten av kommunen og levere pasienten ved UNN Harstad. Nærmeste bilambulanse er stasjonert i Tjeldsund kommune. Luftambulansens helikopter på Evenes er blitt et meget godt supplement til tjenesten

UNN Ambulanse Lødingen
Televegen 3
8410  Lødingen

Stasjonskoordinator: Johannes Strand


 

Kontakt

Telefon

Medisinsk nødtelefon

113

Avdelingsleder:

77 62 81 13

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Kurs og møter

 • Utrykningskurs kode 160 ambulanse
  Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve. Kurset koster 27500 kroner.
  Utrykningskurs kode 160 ambulanse
  10.
  juni
  2024
  Flere datoer

Livreddende transport langs veier og på vingene

Mellom 10 og 15 ganger i døgnet transporterer ambulansetjenesten ved UNN Tromsø pasienter som ankommer eller skal reise fra Tromsø lufthavn Langnes i ambulansefly.
Les hele saken og se video i Pingvinavisa
En gul varebil med helikopter oppå