Kurs

Vikarkurs for ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten UNN HF arrangerer vikarkurs hvert år. I 2024 går kurset over to helger (19.-21. januar og 23.-25. februar). Andre kursdager kommer i tillegg (se beskrivelse under).

Passert
19.
januar
2024
6 dager
 1. 19. jan. 2024, 08:30 - 18:00
 2. 20. jan. 2024, 08:30 - 18:00
 3. 21. jan. 2024, 08:30 - 18:00
 4. 23. feb. 2024, 08:30 - 18:00
 5. 24. feb. 2024, 08:30 - 18:00
 6. 25. feb. 2024, 08:30 - 18:00

Tid og sted

Når

 1. 19. jan. 2024, 08:30 - 18:00
 2. 20. jan. 2024, 08:30 - 18:00
 3. 21. jan. 2024, 08:30 - 18:00
 4. 23. feb. 2024, 08:30 - 18:00
 5. 24. feb. 2024, 08:30 - 18:00
 6. 25. feb. 2024, 08:30 - 18:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Helgekursene må følges opp deltakelse i følgende arrangement:

 • Øvingsdag PHTLS (casedag):
  29., 30., og31. januar, dag eller aften
 • Eksamen PHTLS (casedag):
  12., 13., 14 og 15 februar dag eller aften
 • Nødnettkurs: 
  22., 23., 24. og 25. april, dag eller aften
 • Redningstekniske dager:
  13., 14., 15. og 16. mai
 • Øvingsdag AMLS (casedag):
  11., 12. og 13., mars
 • Eksamen AMLS (casedag):
  8., 9. og 10. april
Kursplassene er knyttet opp mot ferievikariater, slik at alle kursdeltakere må søke, og få tilbud om ferievikariat før de blir tildelt kursplass. Det er ikke mulighet til å melde seg på dette kurset utenom dette.

Hvem er kvalifisert?

Vi søker kontakt med personell innenfor følgende kategorier:

 • Autoriserte ambulansearbeidere
 • Bachelor paramedisin
 • Autoriserte sykepleiere
 • Paramedisinerstudenter fra og med 2. studieår
 • Sykepleierstudenter fra og med 2. studieår (fulltid)
 • Medisinerstudenter fra og med 3. studieår 

Søknadsprosessen

Søk via unn.no/ledige stillinger. Søknad med CV skal leveres elektronisk på denne siden. Søknader som leveres utenom returneres.

Kvalifiserte kandidater kontaktes av en av våre seksjonsledere, og innkalles til intervju.

Husk referanser.

Vårt Ambulansedistrikt er stort, og dekker hele Troms og nordre del av Nordland, og er delt opp i 7 seksjoner(områder). Sjekk nettsidene til Ambulanseavdelingen for informasjonen om våre ambulanseområder, og si gjerne litt om hvor du ønsker å jobbe. Vi prioriterer søkere med lokal tilknytning, slik at vikarene er tilgjengelige for å ta vakter også utenom ferieavviklingen. UNN dekker ikke transport til og fra arbeidssted.

Vi setter krav om at de som søker må jobbe minimum seks uker første sommeren.
I løpet av september lyser vi ut ferievikariater og kursplasser.

Fysisk test

Alle nye vikarer må bestå fysisk test. Testen består av følgende momenter:
Bærestol bæres opp 3 etasjer med markør på ca. 75kg. (Gjennomføres 2 og 2) 
Effektiv og korrekt HLR, kun kompresjoner 5 minutter (Gjennomføres enkeltvis) 

Bærestol ned 3 etasjer med 75 kg på stolen. (Gjennomføres 2 og2)

Intervju

I intervjuet ønsker vi å bli bedre kjent med deg som søker. Ambulansejobben er svært varierende og krever til tider mye av de ansatte. Vi vektlegger personlige egenskaper som: høflighet, vennlighet, tålmodighet, samarbeidsevner og stressmestring. Dette er viktige bestanddeler i det vi definerer som egnethet for tjenesten.

I intervjuet vil vi også informere litt om oss, om jobben, om hva vi forventer av deg, og hva du kan forvente av oss.

Krav til søkerne

Førerkort minimum klasse B, ønskelig med C1
Plettfri vandel

Kurset

Vi kjører to parallelle kurs, et i Tromsø, og et i Harstad. Kursperioden starter i januar, og avsluttes i Juni.
Vi legger opp til oppmøter både i helger, og på ukedager underveis i kursperioden. Se plan under.

Kurset baseres på PHTLS, AMLS, AHLR, Nødnettkurs og Redningsteknisk kurs. 

Utover dette blir det forelesninger og praktiske øvinger knyttet til våre rutiner og vårt utstyr.

Beskrivelse av oppsatte kursdager 

Alle helgesamlingene er obligatoriske i sin helhet.

Deltagere må møte opp på en øvingsdag i PHTLS og en øvingsdag i AMLS. Det samme gjelder for eksamen.
Nødnettkursdag er også en dag oppmøte per deltager. Flere alternative dager er satt opp da det er max 8 deltagere pr. kursdag.


Redningsteknisk dag er også en oppmøtedag pr. deltager, men også her må vi spre deltagerne over 2 - 3 dager. Denne dagen starter kl 09:00 og varer til ca kl 20:00
Forberedelse, egenstudier og hospitering
Kurset legger opp til at alle deltakerne har helsefaglig bakgrunn, som gir grunnlag for å delta.

Det vil være en del teoriforelesninger, men deltakerne må beregne mye egenstudie og e-læring.

Det legges ut planer for hva som skal forberedes til de forskjellige kursdatoene.

Alle kursdeltakerne skal gjennomføre minst 8 hospiteringsvakter i løpet av kursperioden, hospiterings/opplæringsplan skal gjennomføres i løpet av disse vaktene.

Kursperioden avsluttes med to opplæringsvakter med endelig utsjekk, og godkjenning.

Kontakt