Pasientkurs

Videobasert foreldreveiledningsprogram - kommunikasjon

Habilitering for barn og unge tilbyr veiledning til familier til barn og unge som har behov for å lære å kommunisere. Programmet tilbys som felles videokonsultasjon for en gruppe foreldre.

Tid og sted

Når

Foreldreprogrammet arrangeres etter behov.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Tilbud om deltakelse på foreldreprogram over fire dager om tiltak for å lære å kommunisere.
Mor og barn sitter i en sofa

Foto: Colourbox.com

Henvisning og vurdering
For å kunne delta på foreldreprogrammet må man være henvist til Habilitering for barn og unge. Hvis man ikke allerede har en henvisning hit, kan man få det hos fastlegen. Man kan melde seg på ved å ringe 77 75 59 40.

Oppfølging
Programmet består av undervisning om kommunikasjon og kommunikasjonstiltak hos barn med autisme og andre kommunikasjonsvansker. Foreldre gis veiledning i strategier for å lære eget barn å kommunisere. Det blir gitt hjemmeoppgaver mellom gruppemøtene og tilbud om individuell videokonsultasjon.

Dette foreldreveiledningsprogram arrangeres ved behov.