Pasientkurs

Medisinfri behandling - fagdag

Medikamentfritt behandlingstilbud inviterer alle interesserte til to-dagers gratis fagkonferanse om medisinfrie tilbud i Fyrhuset ved UNN Åsgård.

Passert
22.
januar
2024
2 dager
 1. 22. jan. 2024
 2. 23. jan. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 22. jan. 2024
 2. 23. jan. 2024

Hvor

Fyrhuset Åsgård
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø

Påmelding

Medisinfri behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser kom på plass etter påtrykk fra brukerorganisasjonene og etter en ordre fra helseministeren i 2015. Vi ønsker å løfte fram kunnskap og erfaring fra disse relativt nye behandlingstilbudene og holde den faglige dialogen varm.

Program

22. januar

 • 09:00 - 09:15 Velkommen
 • 09:15 - 10:00 Hva er medisinfri behandling v/Christine Nyquist
 • 10:15 - 11:15 Historien bak medisinfrie tilbud v/Mette Ellingsdalen
 • 11:15 - 12:15 Lunsj og snakk
 • 12:15 - 13:00 Medisinfrie tilbud - status v/Dagfinn Bjørgen
 • 13:15 - 15:30 Forskning på medisinfrie tilbud Innlegg og plenum v/Elisabeth Reitan Klæbo, Kari Standal, Christine Ødegård, Anne Blindheim, Stine K.Madsen
 • 19:00 - 22:00 Paneldiskusjon om fremtidens psykiske helsetjenester i nord med bl.a Eirik Stellander, Magnus Hald og Mette Ellingsdalen (Sted: Amtmandens eftf.)

23. januar

 • 09:00 - 09:15 Velkommen
 • 09:15 - 10:00 Samhandlende strategi som understøtter medisinfri beh. v/Arne Lillelien og Peggy Lilleby
 • 10:15 - 11:00 Recovery og følelsesfokusert miljøterapi. v/Ann Kristin Aasen
 • 11:00 - 12:00 Lunsj og snakk
 • 12:00 - 12:50 Erfaringer med nedtrapping v/Jørgen Kjønø (Dex Carrington)
 • 13:05 - 13:55 Hva vet vi om nedtrapping av psykofarmaka v/Magnus P. Hald
 • 14:10 - 15:00 The Tromso Medication Free Ward: A Model for Global Change v/Robert Withaker

Christine Nyquist

Seksjonsleder og psykologspesialist ved Medikamentfritt behandlingstilbud, Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF

Mette Ellingsdalen 

Leder av Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) - Bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.

Dagfinn Bjørgen

Daglig leder i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT).

Elisabeth Klæbo Reitan

Psykologspesialist ved Fagutviklingsenheten, Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF og PhD-kandidat ved Norges Arktiske Universitet UiT.

Kari Standal

Psykologspesialist ved Akershus universitetssykehus og PhD-kandidat Universitetet i Oslo.

Christine Ødegård

Etnolog PhD fra Universitetet i Bergen: «Medication free treatment for people with psychosis: An explorative study of user perspectives on increased accept and support for patients choosing to discontinue anti-psychotic medication as treatment for psychosis»

Anne Blindheim

Erfaringskonsulent ved forskningsavdelingen for Psykiatrisk klinikk i Sandviken, Helse Bergen HF.

Stine Madsen Kvaløy

Psykoterapeut og PhD-kandidat ved VID vitenskapelige høgskole.

Arne Lillelien

Spesialsykepleier og fag- og kvalitetsutvikler ved BET-seksjonen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken.

Peggy Lilleby

Spesialist i psykiatri og overlege ved BET-seksjonen, Klinikk fore psykisk helse og rus, Vestre Viken.

Mira Hopland (erstatter Ann Kristin Aasen)

Kunst- og uttrykksterapeut ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike, Ahus.

Jørgen Kjønø (Dex Carrington)

Norsk komiker og TV-personlighet med egne erfaringer med psykofarmaka og nedtrapping.

Magnus P. Hald

Spesialist i psykiatri og overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud, Psykisk helse og rusklinikken, UNN HF Tromsø.

Robert Withaker

Amerikansk vitenskapsjournalist, forfatter og grunnlegger av nettstedet Mad in America.