Fagkurs

Barn med spisevansker

Dette kurset er rettet mot fagfolk som møter barn med spisevansker. Kurset har som hensikt å gi informasjon om årsaker til spisevansker og hvordan møte både barnet og foreldrene som strever med spising.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres to ganger i året, på våren og høsten.

Type arrangement

Webinar

Spesialitet

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Arrangør

Delta

 

Barn med spisevansker

Foto: Colourbox.com

Kurset er utarbeidet av logoped, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og spesialpedagog som møter barn med spisevansker i hverdagen. Hensikten er å spre kunnskap om mulige årsaker til at et barn strever med spising og hvordan møte og støtte omgivelsen i det.

Aktuelle yrkesgrupper kan være sykepleiere, helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt ansatte i barnehage, skole og i PP-tjenester.

Kurset er gratis, vil være helt digital og varer fra 08:30 – 12:00. Oppgi e-postadresse i påmeldingen for å motta lenke til kurset. 

 

Kontakt