Pasientkurs

Autisme - innføringskurs

Habilitering for barn og unge v/Autismeteamet tilbyr innføringskurs om autisme. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres årlig på høsten.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Delta

Illustrasjon

Foto: Colourbox.com

Tema for kurset vil på den ene siden være en innføring av kjennetegn, årsaker, forekomst, prognose og på den andre siden en innføring over aktuelle tiltak og tilrettelegginger for denne gruppa. Kurset gir grunnleggende innføring i autisme, og er del i en kursserie som behandler forskjellige sider ved temaet autisme. Senere kurs bygger på at man kjenner til det grunnleggende om autisme.

Forelesere:
Eirik Nordmark (psykologspesialist)
Jeff Lewis (psykologspesialist)

Kursavgift:
Kurset koster kr. 450,- pr. deltaker
Foreldre kr. 150,-

Det serveres kaffe/te. Medbring egen lunsj/niste.

Målgruppen vil være både foresatte og andre som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser. Aktuelle yrkesgrupper kan være ledere, konsulenter og miljøpersonell innen pleie og omsorg, videre helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt ansatte i barnehage, skole og i PP-tjenester.

Hvis dere har noen spørsmål angående kurset, så ta kontakt med Eirik Nordmark på tlf. 77 75 59 40.  Vi ønsker dere vel møtt til et spennende kurs. 

Kjenner du andre som kan ha interesse av et slikt kurs er vi takknemlig hvis dere kan bringe denne invitasjonen videre. 

Kurset arrangeres årlig på høsten.

NB! Kurset avvikles med forbehold om at det blir nok påmeldte.

  Kontakt

Relevante behandlinger