Pasientkurs

Foreldrenettverk for førskolebarn med autisme

Autismeteamet inviterer til nettverksmøte for foreldre/foresatte til barn med autisme i førskolealderen. Nettverksmøtene har presentasjoner av tema og åpning for diskusjoner og innspill. Barnet må være henvist til Habilitering for barn og unge.

21.
mai
2024
  1. 21. mai 2024, 12:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 21. mai 2024, 12:30 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Gimlevegen 70
9019 Tromsø

Påmelding

Frist for påmelding: 01. mai 2024

Dersom barnet ikke har oppfølging her, kan dere ta kontakt med fastlege og be om at det sendes en kortfattet henvisning til Habilitering for barn og unge for påmelding. 

Vi håper på å opprette møtepunkt på andre steder enn Tromsø, men dette forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte. Mer informasjon følger etter påmeldingsfrist. Det er mulig å delta hjemmefra. 

Studio Narvik: nærmere informasjon kommer
Studio Harstad: nærmere informasjon kommer
Studio Målselv: nærmere informasjon kommer
Studio Finnsnes: nærmere informasjon kommer. 

For de som har behov for tolk, ønsker vi å tilrettelegge for dette. Hvis tolk skal være mulig må man ha oppmøtetolk, vi vet av erfaring at dette kan være utfordrende ved enkelte lokasjoner. Vi kontakter den enkelte familie for å finne en løsning. 

Tema
- Presentasjon av foreldre og barn
- Skolestart
- Det vil bli anledning til å diskutere andre saker

Hvis dere ønsker å ta med annen familie eller slekt er dette i orden. 
Kontakt

Relevante behandlinger