Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om dette.

Aktsomhetsvurdering

I vår årlige aktsomhetsvurdering kan du lese​ hvordan UNN jobber for å fylle kravene i åpenhetsloven. ​

Aktsomhetsvurdering for Universitetssykehuset Nord-Norge (pdf)

Informasjon

Ved forespørsel skal UNN kunne gi informasjon om aktsomhetsvurderinger uten ugrunnet opphold. Hvis saksbehandlingen tar mer enn 5 virkedager, skal vi sende et foreløpig svar hvor vi oppgir beregnet behandlingstid. 
 
Forespørsler sendes til post@unn.no​ 
 
UNN HF plikter å redegjøre for utførte aktsomhetsvurderinger hvert år. Frist for publisering av årets redegjørelse er 30.06.2023.
Sist oppdatert 16.05.2024