Nordsamisk tolk for ansatte og pasienter

Pasienter som har avtale eller blir innlagt ved UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset eller Finnmarkssykehuset har tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl. 08.00 – 22.00 hele uka.

​Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Illustrasjonsfoto

Tolking mellom pasient og behandler kan foregå fysisk eller digitalt. Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler, og har absolutt taushetsplikt. Fra april 2023 er samisk tolk Henrik Johansen Eira tilstede ved UNN Tromsø. Han tilbyr tolking ved fysisk oppmøte i Tromsø og Harstad, og ellers digitalt. Foto: Hege Iren Hanssen. 

Du velger hvilket språk du vil snakke

Mange ansatte ved UNN kan ikke samisk, og vi er avhengig av å få korrekt og utdypende informasjon om din helse. Det er derfor viktig for oss å bruke tolk. Våre tolker har taushetsplikt. Pasienter opplever det som en trygghet å bruke tolk: Når man er syk, er det lettere å bruke sitt morsmål. Tema og begrepsbruk på et sykehus kan også være mer komplisert enn det daglige språket. Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke samisk i møte med sykehusene (spesialisthelsetjenesten).

 

Samisk tolk med kontorplass i UNN Tromsø

Fra april 2023 er samisk tolk Henrik Johansen Eira på plass ved UNN Tromsø. Han har kontorplass i Breivika, og tilbyr tolking ved fysisk oppmøte i Breivika, Åsgård og i spesielle tilfeller også Harstad eller Narvik (ved mange eller store oppdrag på samme dag).


Her kan du bli bedre kjent med Dulka Henrik​ (pingvinavisa.no)​

Hvordan få tolk?

Du kan bestille tolk på flere måter: 

  • Ring tolketjenesten på 46 84 74 04.
  • Ring enheten du har timeavtale med.
  • Bestill tolk gjennom fastlegen. 

Forhåndsbestilling vil lettere kunne sikre at tolk er ledig. Samisk tolketjeneste drives av Finnmarkssykehuset, og du finner all info om tjenesten på deres nettsider: 

Alt om samisk tolketjeneste (finnmarkssykehuset.no)​

Sist oppdatert 31.01.2024