Endring i adkomst og parkering UNN Harstad

Reparasjon av taket på UNN Harstad gjør at det blir parkeringsendringer ved sykehuset, gjeldende fra mandag 5. februar.  

Publisert 05.02.2024

Endringene, som kommer som følge av ødeleggelsene etter uværet sist torsdag, vil berøre både besøkende og ansatte.

Det er behov for å bruke deler av parkeringsplassen som riggområde for materiell som skal heises opp på tak, og gammelt ødelagt tak som skal heises ned. Området vil bli gjerdet inn og avsperret, sier Stig-Håkon Jensen, prosjektleder for prosjekt og utbygging ved UNN Harstad.

Parkering for bevegelseshemmede vil bli flyttet. Ny parkering blir merket. Det vil også bli etablert ekstra parkeringsplasser i huken forbi kapellet.

Det vil i tillegg bli anleggstrafikk rundt sykehuset den kommende tiden, og UNN ber alle vise aktsomhet ved ferdsel på og rundt parkeringsområdet i bakgården.

Pasienter som har time ved sykehuset oppfordres til å møte opp i god tid.

UNN vil ha trafikkdirigenter i området de første dagene.

Kart