Endring i adkomst og parkering UNN Harstad

Vi ber alle pasienter og besøkende være oppmerksom på ny parkering, ny inngang og ny adkomst til UNN Harstad. Omleggingen skyldes bygging av det nye Helsehuset, og vil vare fram til det står ferdig i juni 2025.

Publisert 13.01.2023
Sist oppdatert 30.01.2023
Endringer er:
  • ny adkomst for av- og påstigning ved hovedinngang
  • endret adkomst for parkeringsplasser 
  •  ny inngang på baksiden for pasienter og besøkende. 
  • adkomst fra Eineberggata til sykehusets hovedbygg er nå stengt.
Transport mellom fremsiden og baksiden av sykehuset med kjøretøy må skje via Skarveien. For sikker ferdsel av myke trafikanter er det etablert gang- og sykkeltuneller/-veier på nord-østsiden.

Adkomst til Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms er som før.

  • I en periode på ca 6 uker fra 12. januar vil adkomst via Eineberggata fra St.Olavs gate ikke være mulig og man må da benytte Erikstadgata og-/eller Ringgata.   
Ny hovedparkeringsplass for pasienter og besøkende er etablert på baksiden av hovedbygget. Adkomst via Skarveien fra St.Olavsgt.

Ny inngang for pasienter og besøkende er etablert i kort avstand fra den nye parkeringsplassen - mellom sykkelskuret og kapellet i bakgården. 

Ny kjøreadkomst fra St. Olavsgt til hovedinngang. For av-/påstigning. ​

Klikk på bildene for stor versjon.


Adkomst og parkering ved UNN Harstad:

Adkomst og parkering ved UNN Harstad


Alternativ adkomst til Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms:

Alternativ adkomst ved sykehustien