Ny evaluering: Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)

UNN og Tromsø kommune ved TUD-prosjektet i Tromsø 2015/2016 har tatt et viktig initiativ til å få vite mer om hvordan mennesker underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) erfarer dette og tjenestene som er involvert ved psykisk helsevern i UNN og Tromsø kommune.

Astrid Weber, prosessleder i "Bruker spør bruker"
Publisert 19.10.2016
Astrid Weber
Astrid Weber, prosessleder i "Bruker spør bruker"-undersøkelsen. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN.
Evalueringen er gjennomført av KBT Midt-Norge (www.kbtmidt.no) og etter metoden ”Bruker Spør Bruker” (www.brukererfaring.no). 

”Bruker Spør Bruker” har fått et rikt materiale, og i denne rapporten presenteres evalueringen med funn og anbefalinger. 

”I første del av rapporten kan man lese bakgrunn for evalueringen og fremstilling av materialet. I andre del har vi valgt å ta inn en oppsummerende drøfting, blant annet sett i lys av nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) og grunnleggende menneskerettigheter. Deretter oppsummeres funn og vi har på bakgrunn av funnene gitt 13 anbefalninger,” forteller prosesslederne for evalueringen, Astrid Weber og Annika Alexandersen. 

I evalueringen fremkommer blant annet høy grad av opplevd tvang, og hvordan uklare grenser mellom formell tvang og potensiell tvang øker omfanget av den formelle tvangen. Det største konfliktområdet syns å være tvangsmedisinering. 

Det fremkommer at det er uklart hva TUD innebærer for den enkelte og hva som skal til for å komme av tvangen. Tvangserfaringene erfares ofte bredere enn de konkrete tvangshandlingene. Behov for autonomi, systematisk utprøving av frivillighet og individuelt tilpasset hjelp på frivilling fremkommer som viktige alternativer til tvang. 

Astrid tilføyer: 

”Når funnene i evalueringen sees opp i mot ”Det minste inngreps prinsipp” og ”Rett til helsehjelp” utfordres rammene i psykisk helsevern i den forstand at det kan syns som at hjelpeapparatet gjøres for lite ansvarlig ved frivillig behandling. Vi hadde ikke fått til denne evalueringen uten at de som har kjent dette på kropp og sinn har stilt opp på intervju. En stor takk til hver og en av deltakerne! ”