Presseinformasjon

Misvisende om UNN-overskudd

VG publiserte tirsdag 7. februar en artikkel med oversikt over fjorårets økonomiske resultatet ved landets sykehus.  Dette førte til overskrifter i media om «kjempeoverskudd» og «supertall» for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen
Publisert 08.02.2017
Sist oppdatert 21.02.2017
UNN Tromsø
UNN Tromsø. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Opplysningene i VGs artikkel er imidlertid misvisende fordi man har sammenlignet budsjettavvik, og ikke overskudd. Det er store forskjeller mellom sykehusene i budsjettering av overskudd. Det er i tillegg forskjell i resultatkravene som de regionale helseforetakene som eiere stiller til det enkelte sykehus, og sykehusenes egne resultatmål (budsjett).

I UNNs tilfelle har Helse Nord RHF stilt krav om et overskudd på 40 millioner kroner, mens UNN-styret budsjetterte med overskudd på 90 millioner kroner. Resultatet for 2016 ser ut til å bli et overskudd på 105 millioner kroner, hvilket er 15 millioner kroner over budsjettet. 
Til sammenligning hadde for eksempel St Olavs Hospital budsjettert med dobbelt så stort overskudd som UNN, 193 millioner kroner. Resultatet endte svært nær budsjett på 194 millioner kroner. Dette rapporteres av VG som et nesten nøytralt resultat på +1 million.

UNNs overskudd i 2016 ser altså ut til å bli 105 millioner kroner. Dette er beskjedne 1,5 % av budsjettet på over 7 milliarder. Overskuddet vil i sin helhet bli brukt til innkjøp av medisinsk teknisk utstyr inneværende år. I denne sammenhengen er dessverre ikke 105 millioner kroner et «supertall», fordi behovet for investeringsmidler til utstyr og ombygginger er langt større. På sikt bør nok UNN ha et overskudd på om lag 2 % av budsjettet for å sikre fortløpende modernisering av utstyret og bygningsmassen.

Kontaktpersoner: 
Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen, tlf 991 03 794