Gruppeterapi som behandling for alkoholproblemer

Ruspoliklinikken i Tromsø tilbyr gruppebehandling for personer med utfordringer knyttet til alkohol. Programmet går over åtte tirsdager med oppstart 19. april.

Publisert 20.09.2017
Behandlingen er basert på kognitiv terapi. Målet er å støtte pasienten i å mestre sine problemer og å hjelpe til å endre tankemønstre og adferd forbundet med rusmiddelbruk. 

Gruppa vil bestå av kvinner og menn, med maksimalt åtte deltakere pluss to ledere. Gruppebehandlingen gis mellom klokka 12 og 15 på tirsdagene.

Før oppstart vil lederne ha en samtale med hver av deltakerne.

Henvisning
Henvisning sendes til Vurderingsenheten Rus UNN innen 11. april.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med Ruspoliklinikken på telefon 777 54860 hvis du har spørsmål om behandlingen.