Nasjonal helse- og sykehusplan

Ber Helse Nord vurdere fødeavdeling ved UNN Narvik

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i styremøte 29. mars behandlet oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomheten og elektiv kirurgi ved UNN Narvik.

Hilde Annie Pettersen, kommunikasjonssjef
Publisert 29.03.2017
Sist oppdatert 28.06.2017
Jorhill Andreassen, styreleder i UNN
Jorhill Andreassen, styreleder i UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN
UNN-styret anbefaler Helse Nord RHF å videreføre fødeavdelingen ved UNN Narvik, og ber om at det umiddelbart iverksettes et arbeid for å rekruttere flere gynekologer til sykehuset.

Med bakgrunn i at Helse Nord og Helsedirektoratets kvalitetskrav for fødeavdelinger ikke er oppfylt, uttrykker UNN-styret at de er i tvil om hvorvidt bemanningssituasjonen i Narvik er forsvarlig. UNN-styret ber derfor Helse Nord vurdere dette nærmere.

Styret i UNN anbefaler også at UNN Narvik skal være akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, samt traumefunksjon. Anbefalingen medfører at døgnvirksomheten i mage- og tarmkirurgi (gastrokirurgi) opphører, og traumefunksjonen ivaretas slik denne er definert i Nasjonal og regional traumeplan.

UNN-styrets anbefalinger skal behandles av styret i Helse Nord, som skal fatte vedtak i saken tirsdag 18. april.


Kontaktpersoner

  • Styreleder Jorhill Andreassen, telefon 48 08 26 62
  • Pressevakta på UNN, telefon 48 22 60 00