Etablere pasientvelferdstiltak ved voksenpsykiatri i UNN?

Nå kan du søke støtte. Pengene skal benyttes til velferdstiltak for pasientene ved de voksenpsykiatriske avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN.

Publisert 12.02.2024
Sedler

Foto: Colourbox

Fondet forvaltes av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og rusklinikken.

Søknadsfrist er 20. mars 2024. Tildeling av årets midler foretas i møtet den 19. april 2024.

Det kan søkes om bidrag til følgende formå, jf. vedlagte statutter:

  • Etablering av velferdstiltak
  • Individuelle velferdstiltak

Det kan søkes velferdsmidler til både individuelle eller felles tiltak; innendørs og utendørs. Pasientene skal være tilknyttet voksenpsykiatriske avdelinger ved UNN.

Prioriteringskriterier

  1. Velferdstiltaket skal komme pasientene til gode (eksempelvis tjenester som letter pasienters tilværelse)
  2. Støtte fra fondet skal komme i tillegg til velferdsmidler over helseforetakets budsjett, slik at tiltak via fondert skal ikke være erstatning for ordinære velferdsmidler.
  3. Av søknaden skal det fremkomme tydelig at søknaden er forankret i pasientens/pasientene behov.
  4. Enheter ved UNN skal stå som formell søker på vegne av pasient eller pasientgruppe innen voksenpsykiatrien. 
  5. Søknader som innvilges på gruppenivå skal synliggjøre hvordan den gjøres tilgjengelig for flest mulig pasienter, eksempelvis strukturer rundt tiltak.
  6. Det må sikres at søknadene som innvilges gir pasienter fra voksenpsykiatrien fortrinn.

Hvordan søke?

Enheter i UNN HF kan sende søknad om fondsmidler på vegne av enheten eller pasienter tilknyttet voksenpsykiatriske avdelinger.

Er du pasient ved en avdeling i UNN?

Ta kontakt med din avdeling.  Kom gjerne med forslag. De kan videresende søknad.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte rådgiver Borghild Måsø Helland (telefon 77 62 77  58, e-post: borghild.maso.helland@unn.no ).