Fagkurs

Spiseforstyrrelser (e-læring)

Dette er et introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Tid og sted

Type arrangement

Nettundervisning

Spesialiteter

Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri

Kurset har som mål å bidra til helhetlige og individuelt tilpassede pasientforløp, og du vil få en grunnleggende innføring i hvordan forstå og behandle pasienter med spiseforstyrrelser. 

Innhold

Kurset er delt inn i åtte tema:

  • Hva er spiseforstyrrelser?
  • Utredning, diagnoser og forekomst
  • Risikofaktorer og årsaksforhold
  • Psykiske, somatiske og sosiale konsekvenser
  • Å etablere et samarbeid
  • Behandling
  • Samhandling
  • Å bli frisk

Fagområde

Psykiatri, spiseforstyrrelser, miljøterapi, samhandling.

Målgruppe

Ansatte i Helseregionene og primærhelsetjenesten.