Fagkurs

Kurs i arbeids- og organisasjonspsykologi

Jobber du med HMS, møter psykososiale utfordringer i ditt arbeid i en bedriftshelsetjeneste eller ønsker å friske opp kunnskap om arbeids- og organisasjonspsykologi?

Tid og sted

Når

Høst 2023

Type arrangement

Nettundervisning

Arrangør

Jobber du med HMS, møter psykososiale utfordringer i ditt arbeid i en bedriftshelsetjeneste eller ønsker å friske opp kunnskap om arbeids- og organisasjonspsykologi? 

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN, vil i samarbeid med Institutt for psykologi ved UiT-Norges Arktiske Universitetet fra høsten 2023 kunne tilby et nettbasert universitetskurs som gir 10 studiepoeng i arbeids- og organisasjonspsykologi. 


I dette kurset tar vi for oss de mest sentrale temaene innen faget. Arbeidspsykologi fokuserer på det yrkesaktive individet og arbeidsmiljøet i relasjon til helse, mens organisasjonspsykologi handler om studiet av organisasjoner og grupper, og hvordan disse kan ledes og utvikles. 

Innhold: Kurset vil utforske viktige aspekter som kommunikasjon og konflikthåndtering i organisasjoner, sikkerhetstenkning, sosiale prosesser, individuelle forskjeller og arbeidsplassen som en helsefremmende arena. Det vil bli gitt en innføring i arbeidshelse, arbeidsmiljø og aktuelle forskningsmetoder for å studere hvordan risiko, sårbarhet og beskyttende faktorer påvirker generell helse og arbeidshelse. Med særlig fokus på ulike modeller for sammenhenger mellom atferd, samarbeid, organisasjon og arbeidsforhold, vil du få innsikt i hvordan helsefremmende faktorer og tiltak kan implementeres fra individuelle til samfunnsmessige forhold.

Undervisningen består av forhåndsinnspilte forelesningsrekker, som kan sees når det passer for deg. Forelesningene skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet ved å bidra til å skape oversikt, peke på sammenhenger, forklare begreper og kommentere pensum.

Deltakelse på emnet krever betydelig egeninnsats og det vil legges til rette for digitale samarbeidsformer mellom studentene. Samtidig er kurset slik utformet at man kan ta det ved siden av arbeid. 

Oppstart av undervisningen er i august/september og innlevering av eksamen er satt til 1.desember 2023. 

VIKTIG OM SØKNADSFRIST: Dersom du ikke allerede er student ved UiT-Norges Arktiske Universitet er det viktig at du setter deg inn i søknadsfristene og prosedyrer i forbindelse med det. Dette emnet kan tas som enkeltemne og søknadsfrist for er fra 20. juli til 11.august. Les mer her.

Kostnader: For å kunne melde seg opp til emnet må man betale en semesteravgift til UiT. Denne er for tiden på 710kr. I tillegg kommer pensumbok. 

For å få mer informasjon om kurset og registrere deg, vennligst besøk UiTs nettside eller ta kontakt med Hans Christian B. Vangberg eller UiT.

Kontakt