Utviklingssamtalen "Hva er viktig for deg?"

Utviklingssamtale «Hva er viktig for deg?» skal bidra til økt arbeidsglede, ved økt målrettet bruk av dette verktøyet.

En gruppe kvinner i hvite labfrakker
Utviklingssamtalen er jo først og fremst et lederverktøy men handler også om medarbeiderskap. Gjennom utviklingssamtalen ønsker UNN å styrke de ansattes medbestemmelse og til å ta ansvar for egen læring og utvikling. Både lederskap og medarbeiderskap utvikles best i samspill med leder og medarbeidere og utviklingssamtalen kan være med på å få til dette.

Den nye versjonen av utviklingssamtalen som ble revidert i 2019 og bygger direkte på IHIs rammeverk for økt arbeidsglede. Leder inviterer den ansatte til samtalen, og har også ansvar for at forberedelser og etterar​beid blir utført i kompetanseportalen. Instruksjon på hvordan dette gjennomføres finner du i instruksjonsfilmen under.

Trenger du veiledning, råd eller hjelp? Ta kontakt med 
Personal og organisasjon 

Kompetansemodulen og Utviklingssamtaler – DS13110  (​DOCMAP)

Sist oppdatert 26.04.2023