Forbedringsledelse

Vil du vite mer om virkningsfull ledelse? Her får du tilbud om forelesninger, prosessarbeid veiledning og lederstøtte på området.

Lær av de beste
Lær av de beste

Forskningen viser at virkningsfulle lederatferder er personsentrert, engasjert, fokusert, åpen og helhetstenkende gjennom å oppmuntre til og praktisere systemtenkning og samarbeid på tvers av grenser. Hvordan jobbe konkret med disse og hvordan få det til i praksis? Opplegget er «lånt» fra Skotsk forbedringsleder Jason Leich og gjennomføres i lederutviklingsprogrammet til Unn (LUP), men vi ønsker i tillegg å tilby det til andre ledere og lederteam på alle nivåer. 

 1. Forelesning
  • Basert på IHIs White Paper: High-Impact leadership 
  • Gis som forelesning eller innledning til prosessarbeid (se pkt 2).
  • 45-90 min (tilpasses etter behov)
 2. Prosessarbeid
  • Kan gis sammen med forelesning (se over) og/eller som en forberedelse til utviklingssamtalen
  • Halv/hel dag (tilpasses etter behov)Sist oppdatert 26.04.2023