Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd

Behandlingslinjen omhandler barn og unge (0-18 år) med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som er henvist og har behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten på grunn av omfattende atferdsvansker.

Publisert 23.01.2023
Sist oppdatert 19.06.2023
Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd
​Behandlingslinjen er utarbeidet i samarbeid med habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) i Helse Sør-Øst og brukerrepresentanter. 

Målet med behandlingslinjen er å bidra til likeverdige tjenester av god kvalitet i regionen.

Klikk her​ for mer informasjon​