Brosjyrer på nordsamisk

6 brosjyrer fra Kreftforeningen og 1 hefte fra Kreftomsorg Rogalandnorsk (Kreft og seksualitet) er oversatt fra norsk til nordsamisk på initiativ og ledelse kreftkoordinator i Kautokeino kommune, Ellen Sara Pulk.

Publisert 29.06.2022

Sametinget har bidratt økonomisk til oversettelsen. Disse er trykket opp av henholdsvis Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland.

De ​kan bestilles eller lastes ned på nettsidene deres:

Kreftfo​reningen​

Borasdávda ja seksualitehta – Kreft og seksualitet​  (Kreftomsorg Rogaland)