K-res inviterer til hospiteringsuke 13.-16. februar 2023

K-res har siden 2015 invitert bioingeniører og leger som til daglig jobber i klinisk mikrobiologiske laboratorier til hospitering hos oss for å lære mer om påvisning av utvalgte resistensmekanismer.

Publisert 09.12.2022
​Tema for hospiteringsuken inkluderer:
  • ​Påvisning av β-laktamaser hos Gram-negative bakterier.
  • Resistensmekanismer hos enterokokker.
  • Bruk av helgenomsekvensering for påvisning av resistensgener og typing av bakterier.
  • Klinisk betydning av antibiotikaresistens.
Programmet inneholder :
  • teoretisk gjennomgang av ESBL-A, ESBL-M og ESBL-KARBA
  • praktiske øvelser på laboratoriet dere dere selv kan analysere isolater med ulike β-laktamaser ved hjelp av ulike metoder og tolke resultatene. 
  • I tillegg demonstreres mikrobuljongfortynningsmetoden vi benytter på K-res.
Resistens hos enterokokker, bruk av helgenomsekvensering og klinisk betydning av antibiotikaresistens vil bli gjennomgått teoretisk.

Årets hospitering er lagt til uke 7 (13. – 16. februar 2023).

Oppstart: Mandag 13.02.2023 kl. 12:00, og vi avslutter torsdag 16.02.2023 kl. 12:00.

Påmeldingsfrist: 10. januar 2023. Først-til-mølla prinsippet gjelder.

Av praktiske årsaker er tilbudet begrenset til 10 personer, og i utgangspunktet vil det bare være plass til en deltaker fra hver lab.

Utgifter: Selve hospiteringen er gratis, men deltakerne må selv ordne med reise og opphold. K-res dekker ingen utgifter i forbindelse med dette.

Trenger du mer informasjon kan du kontakte:

Foreløpig program