Hospiteringsuke på K-res i august 2018

Også i år inviterer K-res til hospitering for å lære mer om påvisning av β-laktamaser hos Gram-negative bakterier, samt resistensmekanismer hos enterokokker.

Bjørg Haldorsen, spesialbioingeniør
Publisert 18.04.2018
Hensikten med hospiteringen er at deltakerne skal få lære om påvisning av resistensmekanismer, blant annet ESBL-A, ESBL-M og ESBL-CARBA, og metoder som kan benyttes for å identifisere disse i laboratoriet.

Programmet vil inneholde både en teoretisk gjennomgang av temaet, samt praktisk arbeide i laboratoriet der dere selv kan analysere isolater med forskjellige β-laktamaser ved hjelp av ulike metoder.

I tillegg vil dere få demonstrert mikrobuljongfortynningsmetoden som vi benytter på K-res, samt en teorigjennomgang av vankomycinvariable enterokokker og linezolidresistente enterokokker.

Målgruppe

Målgruppen for hospiteringen er bioingeniører og leger som til daglig jobber i klinisk mikrobiologiske laboratorier.

Årets hospitering blir lagt til uke 35 (27. - 30. august 2018).

Vi planlegger oppstart mandag 27.08.18 kl. 12, og vi avslutter torsdag 30.08.18 kl. 12

Av praktiske årsaker er tilbudet begrenset til 6 personer. Det vil bli gjort en prioritering av søkere for å få en likeverdig geografisk spredning av deltakerne. 

Påmeldingsfrist 15. mai 2018

For påmelding sendes e-post til bjorg.haldorsen@unn.no

Kontaktinformasjon

Trenger du mer informasjon kan du kontakte Bjørg Haldorsen (bjorg.haldorsen@unn.no, tlf. 776 28131) eller Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no, tlf. 776 27043)

Deltakerne må ordne reise og overnatting på egen hånd. K-res dekker ingen utgifter i forhold til opphold og reise, men selve hospiteringen er gratis.