Rapport fra nasjonalt referanselaboratorium

Bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2019 - forekomst og molekylære genetiske analyser

Smittebærertilstand eller infeksjoner med VRE, LRE, karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier (Enterobacterales, Pseudomonas og Acinetobacter) og Gram-negative bakterier med overførbar kolistinresistens er meldingspliktige sykdommer i MSIS.

Publisert 13.05.2020
Sist oppdatert 19.04.2022

​Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ved Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) har den nasjonale referansefunksjonen på dette området.

K-res mottar slike bakterieisolater for bekreftende undersøkelser inkludert genetiske slektskapsanalyser for å kunne avdekke smitteutbrudd. Vi rapporterer her forekomst og karakteristika av VRE, LRE, karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier og Gram-negative bakterier med overførbar kolistinresistens i Norge for 2019.

Selve rapporten