Timebestilling i Prøvetakingsenheten ved UNN Tromsø

Når Prøvetakingsenheten skal ta prøver rekvirert fra kommunehelsetjenesten, må pasienten bestille time, samt ha med seg etiketter.

Publisert 07.09.2022
Sist oppdatert 07.02.2024

Fra 3. januar 2022 har Prøvetakingsenheten ved UNN Tromsø innført nye rutiner. Saken er behandlet i Fastlegerådet 01.06.22 (sak 28/22). Pasienter som ikke er inneliggende eller polikliniske ved UNN må ha timeavtale for å ta blodprøver. I tillegg må de ha med etiketter fra rekvirent. Bakgrunn for rutinen er å sørge for at pasientflyten bedres slik at pasientene ikke må vente lengre enn nødvendig i venterommet, samt sikre at alle prøver som rekvirenten har bestilt, faktisk blir tatt. Laboratoriedatasystemet gir dessverre ikke prøvetakeren oversikt over alle rekvirerte analyser, noe som skaper risiko for at særlig mikrobiologiske prøver ikke blir tatt.

Rekvirent bes om å skrive ut etiketter til alle rekvirerte analyser som skal tas hos oss i Prøvetakingsenheten, og sende disse med pasienten. Pasienten eller legekontoret avtaler time på telefonnummer 77 75 51 10 , som besvares kl. 9-14 på hverdager. Det arbeides med å få på plass elektronisk timebestilling via nettside i tillegg.

Pasienter som kommer tilreisende fra legekontorer utenfor Tromsø vil ikke bli avvist dersom de mangler timeavtale eller etiketter, men så langt det er mulig vil det være best for pasientsikkerhet og pasientflyt dersom disse også bestiller time og har med seg​ etiketter.

Denne informasjonen er tilgjengelig på sida om blodprøvet​aking​​​