Tidlig ultralyd gjenopptas fra januar 2024

UNN gjenopptar tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide. Tilbudet ble midlertidig stanset i juni pga. mangel på ultralydjordmødre, men skal nå startes opp fra første uka i januar 2024. Fra da av vil vi innkalle til tidlig ultralyd når vi mottar henvisning til den vanlige rutineultralyden i uke 17-19.

Publisert 20.04.2022
Sist oppdatert 29.11.2023

​I samtale med pasienten er det viktig at dere får fram at tidlig ultralyd er et frivillig tilbud til den gravide.

Det bør framgå klart av henvisningen om den gravide ønsker tidlig ultralyd eller ikke.

Henvisningsrutiner og utdypende informasjon