Nye papirrekvisisjoner for rusmiddelanalyser

Fra 01. juli 2022 tar Laboratoriemedisin i bruk nye papirrekvisisjoner for rusmiddelanalyser med oppdatert analyserepertoar.

Publisert 06.07.2022

Rekvisisjon for rusmiddelanalyser, og rekvisisjon for sanksjonære rusmiddelanalyser er begge tilgjengelig som nedlastbar pdf i Laboratoriehåndboka.

Gå via https://labhandbok.unn.no/rekvisisjoner/category885.html 

Du kan også  velge «Fagområder» og deretter «Rekvisisjoner» om du er i laboratoriehåndboka.

Labohandbok