Kurs til pasienter med ervervet hjerneskade og deres pårørende

Har du en pasient som har fått vansker med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende? UNN kjører kurs for både pasienter og pårørende.

Publisert 05.07.2022
Sist oppdatert 07.02.2024

Ambulant rehabiliteringsteam UNN Tromsø tilbyr et gruppebasert mestringskurs for personer som:

  • har milde til moderate kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade for minimum 1 år siden
  • ønsker å lære mer om "usynlige vansker" etter ervervet hjerneskade for bedre å kunne mestre hverdagen
  • ønsker å møte andre i samme situasjon.

​Kurs for pasienter

Ambulant rehabiliteringsteam v/ UNN Tromsø arrangerer mestringskurs to ganger i året for personer i arbeidsaktiv alder som har fått kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

Kurset går over 5 dager, og med 2 oppfølgingsdager etter seks måneder. 

Les mer om kurset

Kurs for pårørende til personer med lettere kognitive vansker

 
Pårørende til denne pasientgruppen kan oppleve hverdagen som belastende, og mange av dem opplever å bli fysisk og psykisk slitne av situasjonen.

Ambulant rehabiliteringsteam UNN Tromsø tilbyr et gruppebasert mestringskurs for pårørende til denne målgruppen.

Les mer om kurset