Kiral amfetamin i urin

Det er nå mulig å rekvirere analysepakken U-kiral amfetamin elektronisk eller via papirrekvisisjon uten å kontakte Laboratoriemedisin først.

Publisert 01.07.2022

Analysen Kiral amfetamin i urin er indisert for å skille mellom medisinsk og illegal bruk av amfetamin hos pasienter som behandles med amfetaminholdige legemidler.

Analysen vil normalt kun utføres dersom det påvises amfetamin og ikke påvises metamfetamin i prøven. Informasjon om hvilket amfetaminholdig legemiddel som brukes må påføres rekvisisjonen.

Kontakt klinisk farmakolog ved spørsmål: tlf 90 08 93 04  (hverdager 09-15).