Informasjon til henviser

Bildediagnostiske undersøkelser- returpraksis

I håp om å bidra til reduksjon i antall uberettigete bildediagnostiske undersøkelser i helsevesenet vil private røntgeninstitutter returnere flere henvisninger enn tidligere, med bakgrunn i anbefalinger fra «Gjør Kloke valg»-kampanjen.

Publisert 31.03.2022

Røntgeninstituttene Unilabs Røntgen og Aleris Røntgen innfører fra 1. mai 2022 endret håndtering av radiologiske henvisninger tilknyttet spesifikke undersøkelser inkludert i «Gjør Kloke valg»-kampanjen. Røntgeninstituttene påpeker at det overordnete målet med rutineendringen er at retur skal fungere som en faglig påminnelse og bevisstgjøring. Dette vil på sikt kunne bidra til at færre pasienter henvises til uberettigete bildediagnostiske undersøkelser i hele helsevesenet, og derved effektivt kunne redusere ventetidene slik at pasientene som virkelig trenger det blir undersøkt i tide. 

«Gjør kloke valg»-kampanjen har til hensikt å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten, og ble lansert i 2018 som en norsk versjon av den internasjonale kampanjen «Choosing Wisely». Formålet med kampanjen er ikke bare hensynet til ressursfordeling og ventelisteproblematikk, men også den erkjennelse at mange unødvendige undersøkelser kan være direkte skadelig for pasientene. «Mer er ikke alltid bedre» er derav navnet på Gjør kloke valgs publikumskampanje som ble lansert i november 2021. De konkrete anbefalingene i Gjør Kloke Valg kampanjen stammer fra de respektive medisinske fagmiljøer i Norge.

Bildediagnostiske sykehusavdelinger og private røntgeninstitutter er pålagt å vurdere berettigelsen ved sine undersøkelser, og berettigelse må alltid vurderes på bakgrunn av de opplysninger som man til enhver tid innehar om pasienten. 

Gjør kloke valg har innen radiologi konkretisert 6 anbefalinger.

På bakgrunn av hvilke undersøkelsestyper som er hyppigst utført ved røntgeninstitutter vil de nye rutinene involvere følgende tre anbefalinger:

 • Unngå MR lumbosacralcolumna ved korsryggsmerter uten varselsymptomer av kortere varighet (4-6 uker)
 • Unngå MR caput ved ukomplisert hodepine uten varselsymptomer 
 • Unngå MR kne ved fremre knesmerter dersom pasienten ikke har hydrops, låsning eller har forsøkt fysikalsk behandling uten bedring

Henvisningene vil bli vurdert etter følgende faglige Gjør Kloke valgkriterier:

Problemstilling: Korsryggsmerter

Berettiget hvis:

 • ​Konservativ behandling er forsøkt og kirurgi overveies
 • varighet < 4-6 uker med varselsymptomer
 • ELLER
 • varighet > 4-6 uker

Varselsymptomer:

 • Feber
 • Andre infeksjonstegn 
 •  Historie på skade 
 •  Nylig spinalpunksjon
 • Ledsagende allmennsymptomer
 • Tilkommet vannlatingsvansker 
 •  Andre alvorlige eller økende nerveutfall

Problemstilling: ​Hodepine

Berettiget hvis: Hodepine med varselsymptomer

Varselsymptomer:

 • Akutt debut
 • Raskt økende frekvens og alvorlighet
 • Hodepine som vekker pasienten
 • Svimmelhet
 • Tap av koordinasjon
 • Nytilkommet nerveutfall
 • Sykehistorie med cancer eller immunsvikt
 • Parestesier
  • Brenning
  • Stikking
  • Prikking
  • Kløe
  • Nummenhet
  • Maurkryping

Problemstilling: ​Fremre knesmerter

Berettiget hvis:

 • Forsøkt fysikalsk behandling uten bedring
 • Hydrops
 • Låsning/klikking i leddet

Hva skjer ved returnert henvisning?

Henvisninger som mangler informasjon eller som vurderes som ikke-berettigete blir returnert sammen med en konkretisert begrunnelse for returen. Dersom henviser ikke har opplyst om, men innehar ytterligere informasjon som tilsier at den aktuelle undersøkelse likevel er indisert, så må pasienten henvises på nytt med den aktuelle tilleggsinformasjon påført henvisningen.

Ved usikkerhet omkring indikasjon og valg av undersøkelse anbefales henviser å ta kontakt med det aktuelle røntgeninstitutt. 

Forskning rundt ny praksis

Gjennom et forskningsprosjekt ved NTNU Gjøvik vil tiltaket med endrete rutiner evalueres ved hjelp av vurdering av henvisningskvalitet, bruk av bildediagnostikk, geografiske variasjoner og kvalitativ vurdering av tiltakets mottakelse og effekt i klinisk praksis.

Et utvalg henvisere vil derfor etter hvert kunne bli forespurt om frivillig å besvare noen spørsmål om deres syn og erfaring med dette prosjektet.

Referanser og relevant tilleggsinformasjon:

 1. Gjør kloke valg - Radiologi (Tidsskriftet for norsk lægeforening)
 2. Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk (Helsedirektoratet)
 3. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatisk muskel- og skjelettlidelser