Helsenord

Alle bestillinger til radiologiske avdelinger og BDS skal sendes som rekvisjon

Viser til pressemeldingen om 264 bestillinger til radiologi/BDS sendt som henvisning og som etter omlegging til å kunne motta henvisningsmeldinger med versjon 2.0, ikke ble fanget opp i Helse Nord.

Publisert 02.06.2022
En gjennomgang av de feilsendte henvisninger, samt tilbakemelding fra noen fastleger har indikert at en stor del av disse bestillinger gjaldt bestillinger til BDS på trippeldiagnostikk.
For å sikre at bestillinger til de radiologiske avdelinger og BDS mottas korrekt i sykehusets røntgensystem, anbefaler vi at dere bruker Dips Interactor for rekvirering til radiologi og nukleærmedisin.  
Rekvirering av røntgentjenester med DIPS Interactor gjøres slik:
  • Gå inn i DIPS Interactor
  • Huk av for at du vil rekvirere en radiologisk undersøkelse
  • Det regionale tilbudet ved sykehusene i Helse Nord blir da synlig til venstre
  • Velg den eller de tjenester du ønsker å bestille, hvis det er trippel diagnostikk velges MG Mammografi bil. BDS følger opp med ultralyd og biopsi ved funn som tilsier behov for dette
  • Velg deretter hvor undersøkelsen skal utføres
  • Når felt for klinisk opplysninger er fylt ut sendes den til sykehuset ved å trykke på pilen for «Send til sykehus»

Rekvisjon

Meldingstypen «den gode henvisning» Henvisning ny tilstand skal IKKE benyttes til rekvirering til røntgen.


Ta gjerne kontakt, hvis det er noen spørsmål eller kommentarer: ERL@helse-nord.no