EUCAST har endret definisjon av S, I og R og innfører område for teknisk usikkerhet (ATU)

Fra 1. januar 2019 har EUCAST besluttet å endre definisjonene av følsomhetskategoriene S, I og R, slik at disse gjenspeiler antibiotikaeksponering på infeksjonsstedet. Samtidig innføres også begrepet Area of technical uncertainty (ATU), eller område for teknisk usikkerhet, som er en advarsel til laboratoriene i sone-/MIC-områder der tolkning av følsomhetskategori er forbundet med spesielt stor usikkerhet.

Publisert 16.11.2018
AFA har forfattet et informasjonsskriv til laboratoriene der endringene forklares mer i detalj. I tillegg har EUCAST publisert en PowerPoint-presentasjon som grundig forklarer de nye definisjonene og hvordan ATU kan håndteres i laboratoriet. 
Presentasjonen finnes på www.eucast.org

Eventuelle spørsmål kan rettes til AFA