AFA har publisert norsk doseringstabell

AFA har utarbeidet en doseringstabell for de viktigste/mest brukte antibiotika i Norge med utgangspunkt i EUCAST sin doseringstabell og norsk terapitradisjon.

Publisert 29.10.2021
Sist oppdatert 19.06.2023

Tabellen er hovedsakelig et hjelpemiddel for de som lager retningslinjer for antibiotikabruk. Utgangspunktet er EUCAST sin doseringstabell basert på de brytningspunktene som benyttes ved resistensbestemmelse (S, I og R) i norske mikrobiologiske laboratorier.

Doseringene angir minstedoseringer for anvendelse av S I R kategorisering. Bakterieisolater klassifisert som «I» er følsomme, men trenger høy dosering. For noen midler avviker AFAs dosering fra EUCAST, for eksempel ved norsk terapitradisjon, eller når visse midler eller kombinasjoner ikke markedsføres i Norge. Dette er kommentert og begrunnet i tabellen.

Tabellen bør ikke brukes for dosering i klinisk praksis. Det henvises til :