Behandling

Spiseforstyrrelse hos voksne

Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser som kjennetegnes av at du er overopptatt av kropp, mat og vekt. De vanligste spiseforstyrrelsene er overspisingslidelse, bulimi og anoreksi. Ofte har spiseforstyrrelser sammenheng med hvordan du klarer å regulere vanskelige følelser.

Introduksjon

Anoreksi kjennetegnes av et utilstrekkelig matinntak som fører til undervekt (BMI under 17,5), intens frykt for vektøkning, og vedvarende atferd som forhindrer vektøkning. Selvfølelse er overdrevent relatert til kroppsbilde, og mange synes det er vanskelig å forstå alvoret i situasjonen. 

Bulimi kjennetegnes av hyppige overspisingsepisoder etterfulgt av atferd som skal forhindre vektøkning, som for eksempel selvfremkalt oppkast. En person med bulimi opplever ofte en følelse av å være ute av kontroll under overspisingsepisodene, og selvfølelsen er overdrevent relatert til kroppsbilde.

Overspisingslidelse kjennetegnes av gjentatte episoder med raske inntak av større mengder mat, uten at man selv har kontroll over hvor mye man spiser. Overspisingsepisodene forekommer i gjennomsnitt minst én gang ukentlig. Mange kjenner på følelse av skam og mangel på kontroll i forbindelse med overspisingen. Overspisingslidelse kan minne om bulimi, men forskjellen er at man ikke kaster opp maten for å kompensere for det store matinntaket.  

Det fins også andre spiseforstyrrelser, som uspesifisert spiseforstyrrelse, atypisk anoreksi, og atypisk bulimi. 

Overdreven trening og bruk av avføringsmidler kan også være utfordringer som opptrer sammen med spiseforstyrrelser. 

Behandlingen kan foregå poliklinisk eller ved innleggelse. For de fleste pasienter vil poliklinisk behandling være tilstrekkelig, men for noen vil innleggelse i døgnenhet være aktuelt i deler av sykdomsforløpet.
Se ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlege og legevakt er de som i hovedsak henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten vil da, på bakgrunn av prioriteringsveilederen «Psykisk helsevern for voksne» avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten. Om behandling på ditt lokale DPS ikke er tilstrekkelig kan du henvises videre til spesialisert behandling på et Regionalt senter for spiseforstyrrelser.


Før

I utredning av spiseforstyrrelser er det viktig med grundig kartlegging, som omfatter både fysiske (kroppslige) og psykiske plager. Utredningen skjer ofte i samarbeid med fastlegen din, som kan ta ansvar for den fysiske utredningen. 

Undersøkelser som inngår i utredningen:

  • Psykiatrisk utredning med kartlegging av utviklingshistorie, bakgrunn og aktuelt problem
  • Gjennomgang av somatisk undersøkelse, inkludert blodprøver og en samtale om dine spisevaner, preferanser, og behov for tilpasninger av kosten
  • Spørreskjema og intervju 
  • Vurdering av din tannhelse, og tannbehandling ved behov

Under

Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte person. De overordnede målene for behandlingen må alltid sees i lys av din sykehistorie, dine ressurser, og din motivasjon for endring. Behandlingen må ha struktur og fokus og adressere symptomene som er knyttet til spiseforstyrrelser. 

Alle som går i poliklinisk behandling for spiseforstyrrelser bør også gå til regelmessige kontroller hos lege, blant annet for å ta blodprøver. Dette kan du oftest gjøre hos fastlege. Hvis du er undervektig bør det tas regelmessig vekt. Vi bør jobbe med spisedagbok for deg og ha fokus på kostholdet ditt.

Det fins mange ulike typer psykoterapi. For anoreksi er det flere ulike former for terapi som kan være aktuelle, hvor det er viktig med normalisering av vekt. 

Familie og nettverk blir ofte involvert i behandlingen. For bulimi anbefaler vi kognitiv terapi. Behandlingen må i alle tilfeller tilpasses deg som er pasient.  

Legemiddelbehandling 

Vi vurderer behovet for legemiddelbehandling individuelt og i samråd med deg som er pasient. 

Hvor lang tid tar normalt behandlingen?

Varigheten på behandling av spiseforstyrrelser varierer men tar ofte noe tid. 

Hvor foregår behandlingen?

De fleste pasienter med spiseforstyrrelser får poliklinisk behandling. Ved alvorlige tilstander kan det være behov for at du legges inn på sykehus.

Etter

Når du avslutter den polikliniske behandlingen er det svært viktig at du følger anbefalingene som gis og benytter deg av anbefalte oppfølgingstilbud. 

For mange vil det være viktig med regelmessig kontakt med fastlegen eller med kommunale psykiske helsetjenester i etterkant av den polikliniske behandlingen.

Kontakt

Rusbehandling ung, Tromsø Psykisk helse- og rusklinikken

Kontakt Psykisk helse- og rusklinikken

Rusbehandling ung, Tromsø

Åsgårdveien 18, Tromsø

Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)

Buveien 75, Håkvik

Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand

Hallveien 4

Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan

Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett

Sonjatunveien 11

Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvik

Buveien 62

Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad

Sykehusstien 8

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinnes

Arnulv Eide veien 6

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​