Fødselsforberende filmer

Har du spørsmål rundt barseltid og fødsel, men ikke mulighet til å delta på fødselsforberedende kurs? Eller kanskje har du gått på kurs men ønsker repetisjon på det du lærte? Da kan disse filmene være til god nytte.

COLOURBOX52856483.jpg
​​

Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS) har i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening laget filmer som tar for seg graviditet, fødsel og barseltid. Filmene er spesielt rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle kvinner som skal føde. 

 Materialet er delt opp i syv korte filmer som inneholder informasjon om de ulike fasene før, under og etter fødsel. Filmene er oversatt til flere språk og kan brukes fritt av helsepersonell og fødekvinner i hele landet. ​​

Se filmene på helsenorge.no

Her finner du alle filmene. Du kan velge språk på toppen av siden.
Videoer om graviditet, fødsel og barselstid (helsenorge.no)
Jordmor tar på gravid kvinne sin mage.
Sist oppdatert 17.02.2023