Fruktbart samarbeid mellom UNN og NAV

Hvordan jobbe med både arbeid og helse samtidig, og hvorfor er det så viktig? HelseIArbeids psykologspesialist Ruth-Laila Sivertsen og overlege Nikolaos Panagiotopoulos har snakket med arbeid og helse.no.

Sist oppdatert 11.10.2022