Ledig fast stilling som avdelingsleder i 100 %

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling har ledig stilling som avdelingsleder. I stillingen inngår også seksjonslederansvar for arbeids- og miljømedisinsk seksjon.

Publisert 14.05.2024

Avdelingen har ca. 30 medarbeidere i et inspirerende, bredt sammensatt og trivelig tverrfaglig miljø. Avdelingen består av to seksjoner; Arbeids- og miljømedisinsk seksjon (ca. 21 årsverk, pluss forskningsfinansierte) og Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet. Virksomheten består av poliklinikk, forskning, kompetanseutvikling og -spredning, samt bistand ved problemstillinger i arbeid og miljø.

Arbeidsoppgaver

  • lederoppgaver kombinert med faglig arbeid
  • helhetlig drifts- og resultatansvar for avdelingen
  • direkte personalansvar, inkludert å sikre god rekruttering, strategisk kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø
  • samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
  • medlem av klinikkens lederteam

I og med at arbeids- og miljømedisin på mange måter skiller seg ut fra øvrige fagområder, er lederoppgavene til dels mer sammensatte og komplekse enn ledelse av mer tradisjonelle enheter i spesialisthelsetjenesten. Dette gjør oppgavene både utfordrende og spennende.

 

Søknadsfrist: 02.06.2024

 

 

En gruppe mennesker med hjelm
Her er avdelingen på bedriftsbesøk for en del år siden.