Yrkeshygieniker/Akustiker

Magnar Johnsen

Magnar Johnsen

 

 

 

Telefon:  77 62 73 71
E-post: magnar.johnsen@unn.no

Utdanning: Sivilingeniør Akustikk

 

 

 

 

 

Arbeidsområder:

 • Fysiske yrkeshygieniske faktorer, spesielt støy og vibrasjoner. 
 • Miljøstøy. Kartlegginger og målinger. 
 • Effekter på helse, trivsel og læring. 
 • Tiltak og regelverk. 
 • Rådgiving og undervisning. 
 • Formidling av kunnskap.
 • Forskning. 
 • Elektronisk formidling og markedsføring i avdelingens virksomhet.
Interesseområder:
 • Vurdering av eksponering for støy og vibrasjoner.
 • Lavfrekvent støy, infra- og ultralyd, hånd-arm- og helkroppsvibrasjoner, miljøstøy.
 • Målemetoder og –utstyr for lyd, vibrasjoner og audiologiske tester. 
 • Statistiske vurderinger av yrkeshygieniske målinger. 
 • Tiltak og regelverk. 
 • Søvn og arbeide. 
 
Forskning:
 • «Støy, sårbarhet og helseeffekter av støy» - et overordnet prosjekt om miljøstøy og helseeffekter i Tromsø 7 – undersøkelsen. Et samarbeide mellom prosjekteier Folkehelseinstituttet, Norges arktiske universitet UiT, UNN HF og Tromsø kommune.
 • «Tinnitus og komorbiditet» - et dr.gradsprosjekt med delvis basis i ovennevnt prosjekt og data fra Tromsø 7. Et samarbeide mellom prosjekteier Folkehelseinstituttet, Norges arktiske universitet UiT og UNN HF.
 • «Occupational Hygiene in the North» - et nettverksprosjekt med russiske samarbeidspartnere.
 • «MineHealth» - et flernasjonalt (Sverige/Finland/Norge/Russland) prosjekt om helse, velvære og arbeidsevne i gruveindustri i Barentsregionen. Arbeidspakke: eksponering for kulde og vibrasjoner.
 • «Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten» - et prosjekt om arbeid, arbeidsmiljø og helse hos fiskere i Norge. Et samarbeide mellom SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF Ocean og UNN HF. 
Publikasjoner:
 • Exposure to whole-body vibration in open-cast mines in the Barents region. International Journal of Circumpolar Health, Jan 2016, Vol.75(1).
 • Multifrequency Tympanometry: Preliminary Experiences with a Commercially Available Middle-Ear Analyzer: Original Paper. Audiology, Jan 1994, Vol.33(5).
 

Publikasjoner​ registrert i  Cristin​

Sist oppdatert 15.03.2024